Voorbereidingen in volle gang

In de Graaf Hendriksteeg wordt keihard gewerkt, zowel door de werknemers van Prins Bouw als door de vrijwilligers van Museum Sjoel Elburg. Maar achter de schermen gebeurt natuurlijk veel meer. Zo is de werkgroep tentoonstellingen volop bezig met de organisatie van een tentoonstelling van werk van de joodse schilder/tekenaar Martin

Lees verder

Ruim zestienduizend…

In de afgelopen weken was het erg druk (soms wellicht te druk…) in Museum Sjoel Elburg. De unieke tentoonstelling Christendom en antisemitisme, 2000 jaar confrontatie trok veel belangstellenden. Bij tijd en wijle bijna tweehonderd bezoekers per dag! Op zo’n moment wordt duidelijk waarom een grotere, lichtere en meer gastvrije ontvangstruimte,

Lees verder

Afscheid

Tijdens de AB vergadering van de Stichting Museum Sjoel Elburg d.d. 19 december 2017 is afscheid genomen van bestuurslid Lydie van Dijk. Reden van het vertrek van mevrouw Van Dijk is haar afnemende gezondheid. Voorzitter Theo van Ledden memoreerde in zijn toespraak de vele verdiensten van het vertrekkende bestuurslid sinds

Lees verder

Multifunctioneel

In 2010 is op de verdieping van Graaf Hendriksteeg 2 een prachtige vergaderruimte gerealiseerd, ook wel Studie- en Documentatiecentrum genoemd.  Dit omdat ook de museumbibliotheek er is ondergebracht. Deze ruimte wordt  ook gebruik voor het geven van lezingen en cursussen.De laatste tijd blijkt dat deze ruimte uitermate geschikt  is voor

Lees verder