Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Bestuurslid Sjoel Elburg krijgt landelijke museumonderscheiding

De heer Huib Kuiper uit ’t Harde ontving zaterdag 26 mei de Gerard Evers Onderscheiding voor zijn grote inzet voor museum Sjoel Elburg.

De Gerard Evers Onderscheiding wordt iedere twee jaar uitgereikt aan een vrijwilliger met buitengewone verdiensten voor een van de Nederlandse musea. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea in het Oude Stadthuys in Gouda, reikte de voorzitter van deze vereniging, de heer A.P.M. Aelberts, de erepenning, behorend bij deze eervolle onderscheiding uit aan een volledig beduusde en geëmotioneerde Huib Kuiper.

Een deskundige en onafhankelijk jury heeft de heer Kuiper uit een groot aantal kandidaten uitgekozen. Gelet wordt o.a. op de maatschappelijke relevantie, de voorbeeldfunctie en de stimulerende werking die uitgaat van de genomineerden.

Huib Kuiper is vanaf de oprichting van Museum Sjoel Elburg een van de drijvende krachten binnen het Vriendenbestuur. Hij werd geroemd vanwege de grote nauwgezetheid waarmee hij een achttal jaren het secretariaat van dit bestuur waarnam. Daarnaast is hij coördinator van de cursussen Hebreeuws en kennis van het Jodendom, ontvangt groepen en geeft als gids rondleidingen langs panden met een Joodse geschiedenis in Elburg. Ook had hij een belangrijke rol in het opzetten en beheren van de museumbibliotheek.

Het Vriendenbestuur van museum Sjoel Elburg is bijzonder verheugd met dit eerbetoon aan een van zijn vrijwilligers. Het ervaart deze onderscheiding ook als een waardering voor de enorme en belangeloze inzet van de kleine honderd vrijwilligers, die Museum Sjoel Elburg in 10 jaar tijd tot een museum met landelijke faam gemaakt hebben. Dit gebeuren is ook een vreugdevolle opmaat naar de feestelijke heropening van het vergrote en vernieuwde Museum Sjoel Elburg op 8 juni a.s.