Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Zilveren speld Sophie Vecht naar Museum Sjoel Elburg

Op maandag 14c mei jongstleden overhandigde Cozijn van den Pol een bijzondere speld aan Theo van Ledden, voorzitter van Museum Sjoel Elburg. Deze speld krijgt een plaatsje in het heringerichte museum, dat op vrijdag 8 juni a.s. officieel wordt geopend door Commissaris der Koning van Gelderland, de heer C. Cornielje.

Het verhaal
‘Geertje, laten we onze spelden ruilen. Als ik straks weg moet, weet ik niet wat er mee gaat gebeuren. Ik geef hem liever aan jou, dan aan hen’. Met deze woorden bood mevrouw Sophie Vecht-Levie (Zuidland 1886- Auschwitz 1942) in de zomer van 1942 haar vroegere buurmeisje Geertje van den Pol-Wulfsen (1907-1968) haar zilveren speld aan. Beduusd stemde Geertje in met de ruil. Ze gaf haar speld aan mevrouw Vecht en deed de zilveren speld op haar jurk.

Een aantal weken later was het zover. Sophie Vecht werd op 3 oktober 1942 uit haar woning Beekstraat 38 vanuit Elburg weggebracht naar kamp Westerbork. Zes dagen later werd ze met haar man Jacob (1883) en hun zoon Mozes (1919) op transport gesteld naar Auschwitz. Op 12 oktober 1942 werden Sophia en Jacob vergast. Zoon Mozes onderging op 31 januari 1943 hetzelfde lot.

Het gezin Vecht deed direct na de inval van de Duitsers in Nederland op 10 mei 1940 een vluchtpoging. Dirk Westerink bracht hen met zijn vissersschuit naar Amsterdam. Het lukte hen echter niet om een overtocht naar Engeland te krijgen. Teleurgesteld reisden ze terug naar Elburg. Vanaf die tijd vreesden ze voor hun leven.

Geertje van den Pol heeft de speld regelmatig gedragen en over de herkomst verteld aan haar kinderen. Zij kennen de familie Vecht uit de fotoalbums. De joodse familie ging altijd graag mee met de uitstapjes van Beekstraatbewoners die door Johannes van den Pol sr. werden georganiseerd.

De zilveren speld van Sophie is nu in bezit van de jongste zoon van Geertje, Cozijn van den Pol. Hij wil dit bijzondere sieraad graag teruggeven aan een vrouwelijk lid van de familie Levie uit Zuidland. Na intensief onderzoek is echter nog geen vrouwelijke nazaat getraceerd.

Omdat in Museum Sjoel Elburg ook over Sophie wordt verhaald is besloten het sieraad in bruikleen aan dit museum te geven. Echter: mocht er onverwacht nog een vrouwelijke nazaat van de Zuidlandse familie Levie opduiken, dan wil Van den Pol alsnog de mogelijkheid hebben de zilveren speld aan haar te overhandigen.