Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Wethouder Bertus Jeensma bezoekt Sjoel

Bertus Jeensma is sinds vier maanden wethouder van de gemeente Elburg en maakt een ronde door de vestingstad om zich op de hoogte te stellen over het reilen en zeilen van de verschillende musea. Maandag 17 oktober deed hij Museum Sjoel Elburg aan, waar hij hartelijk werd ontvangen.

Enkele bestuursleden van Museum Sjoel Elburg – Jan Swager (voorzitter), Gerard van der Velde (tweede voorzitter), Teun Breen en Jan van Dijken – verwelkomden wethouder Jeensma, die vergezeld werd door cultuurambtenaar Ruud van Henten. Jan Swager heette het bezoek uit het stadhuis welkom en vertelde dat Museum Sjoel Elburg volledig drijft op vrijwilligers. Ook vertelde hij dat Museum Sjoel Elburg zich voorbereidt op de viering van het vijftienjarig jubileum, in 2023.

Wegwijs
Om de wethouder wegwijs te maken rond de Sjoel, schetste Swager een stukje geschiedenis. Na de Tweede Wereldoorlog was de synagoge niet meer in gebruik, omdat er nauwelijks Joden waren in Elburg. Het merendeel werd gedeporteerd en vermoord in Duitse nazi-kampen. Nadat de monumentale synagoge een halve eeuw voor andere doeleinden werd gebruikt, ontstond het idee om het als museum in te richten. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers kon uiteindelijk de vlag worden uitgehangen voor Museum Sjoel Elburg.

Uitbreiding
In de loop van de jaren werd het museum uitgebreid met een ruimte voor wisseltentoonstellingen en een educatieruimte. Later werd een belendend pand aangekocht dat nu dienst doet als filmzaal. De uitbreidingen zijn wel eigendom van het museum, maar het originele gebouw is in erfpacht van de gemeente Elburg.

Financiën
Penningmeester Jan van Dijken lichtte de financiële situatie toe en legde uit dat Museum Sjoel Elburg nogal wat kosten maakt om jaarlijks drie tentoonstellingen te organiseren. Maar deze exposities zijn hard nodig om blijvend publiek naar het museum te trekken. Die bezoekers komen uit heel Nederland; basisschoolscholieren komen vooral uit de gemeente Elburg; en scholieren van het middelbaar onderwijs komen voornamelijk uit de regio, zoals de Pieter Zandt uit Kampen of Urk en het Groevenbeek College uit Ermelo.

Energie
Op alle fronten, Museum Sjoel Elburg niet uitgezonderd, heersen grote zorgen over de energiekosten. Met wethouder Jeensma wordt gesproken over mogelijkheden om die kosten te verlagen of althans enigszins in de hand te houden. Gelukkig is het museum de coronaperiode in financieel opzicht goed doorgekomen dankzij ondersteuning van de provincie Gelderland.

Andere panden
Tijdens het bezoek komen ook andere, verspreid over Elburg liggende panden ter sprake die gerelateerd zijn aan het jodendom, evenals de Joodse begraafplaats. Ten slotte volgt er een rondleiding door het museum waarbij wethouder Jeensma zijn waardering uitspreekt voor al het vrijwilligerswerk waardoor Museum Sjoel Elburg in stand wordt gehouden.