Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Weer veel scholieren naar Sjoel

In het eerste halfjaar van 2024 kreeg Museum Sjoel Elburg maar liefst rond de 530 leerlingen van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs op bezoek voor een les en een rondleiding. ‘Het gaat om honderden leerlingen die we een boodschap door mochten geven’, zegt Teun Breen van de werkgroep educatie.

Vanuit de Erfgoedleerlijn ontvangt Museum Sjoel Elburg de basisschoolklassen van groep 7 en 8. Meestal bestaat een groep uit zo’n 25 leerlingen. Het voortgezet onderwijs bezoekt Museum Sjoel Elburg soms met groepen van meer dan 100 leerlingen tegelijk. Het zijn voornamelijk Jetse Kuiper en Marijke Weterholt die de scholieren ontvangen. Kuiper en Weterholt zijn al jarenlang actief in de werkgroep educatie van Museum Sjoel Elburg.

Leskoffer
De educatiecommissie van Museum Sjoel Elburg zorgt voor de lessen. Tijdens het bezoek van een school aan Museum Sjoel Elburg krijgen de jongeren in de educatieruimte het verhaal uit de leskoffer te horen. ‘We laten filmpjes zien en foto’s van Joodse gebruiken zoals Bar Mitswa. We tonen de gebedsriemen, een talliet, de Thora en andere attributen. De Joodse gewoonten en feestdagen passeren de revue; afhankelijk van de tijd van het jaar komen de feestdagen aan bod, waaronder de Sjabbat, een wekelijks terugkerende feestdag’, vertelden Jetse Kuiper en Marijke Weterholt in een eerder interview. Jetse Kuiper sluit af met het blazen op de Sjofar (Rosh Hasjana).

Erfgoedleerlijn
De scholen die gebruik maken van de ‘Erfgoedleerlijn’ (cultuurmakelaar gemeente Elburg) en ‘Reizen in de tijd’ (cultuurmakelaar Noordwest-Veluwe) melden zich bij Jetse Kuiper aan, de scholen daarbuiten bij Marijke Weterholt. Vervolgens wordt er een rooster gemaakt. De werkgroep educatie ontvangt de scholen bij voorkeur op maandagmorgen.

Ga voor de volledige informatie over een bezoek van scholen aan Museum Sjoel Elburg naar:
https://sjoelelburg.nl/aanbod-onderwijs/