Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Voor de vijfde keer Open Joodse Huizen in Elburg: 7 mei

Open Joodse Huizen is een jaarlijks terugkerend programma van sprekende herdenkingen. Op zaterdag 7 mei wordt in Elburg voor de vijfde keer Open Joodse Huizen georganiseerd. In diverse panden wordt iets over de geschiedenis van de Joodse bewoners verteld. Er is een gevarieerd programma samengesteld van minilezingen, muziek en meer.

Bij het project Open Joodse Huizen bieden huidige bewoners ruimte aan vroegere bewoners, getuigen, nazaten, oude en nieuwe buurtgenoten, kenners en belangstellenden om samen verhalen over vroegere Joodse bewoners te vertellen en te beluisteren om zo nieuwe herinneringen te maken. Ook doet een Joodse onderduiker deze dag haar verhaal over haar familie, haar onderduik en de periode na de oorlog. Aan het einde van de dag zal de burgemeester van Elburg het rapport over de Joodse nalatenschappen na 1945 in ontvangst nemen.

Minilezingen
Iedereen is welkom om te luisteren en mee te praten. Door diverse enthousiaste vrijwilligers zullen minilezingen worden gegeven. Alle bijeenkomsten en voorstellingen zijn gratis toegankelijk, ook de film in Museum Sjoel Elburg. Voor verder bezoek aan dit museum gelden de gebruikelijke toegangsprijzen.

45 minuten per locatie
De bezoekers dienen er rekening mee te houden dat in sommige huizen de ruimte beperkt is. Maar vrijwel alle programma’s worden deze dag twee keer aangeboden. De bijeenkomsten duren gemiddeld ongeveer 45 minuten per locatie.

Vrienden
Open Joodse Huizen in Elburg wordt georganiseerd door de Stichting Vrienden van Sjoel Elburg in samenwerking met het Joods Cultureel Kwartier te Amsterdam. Dit jaar doen zestien plaatsen in Nederland mee. Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij de inzet van vele vrijwilligers en de steun van donateurs en fondsen. Voor meer informatie verwijzen we naar de website www.openjoodsehuizen.nl.

Het programma in Elburg ziet er op 7 mei als volgt uit:

BEEKSTRAAT 38
10.30 uur: Opening van het project Open Joodse Huizen in Elburg
In grote lijnen wordt het programma uitgelegd. In alle huizen zal een verteller aan het woord zijn. We lezen de namen van de 23 Elburgse Joodse slachtoffers die in Auschwitz en Sobibor zijn vermoord in de jaren 1942-1943. Veehandelaar Jacob Vecht woonde met zijn vrouw Sophie Vecht-Levie en zijn zoon Mozes tot het najaar van 1942 in het pand Beekstraat 38. Over de familie Vecht wordt een korte lezing gehouden. Deze lezing zal worden ondersteund door passende muziek van de familie Hutten.

11.30 uur: De familie Vecht
13.30 uur: De familie Vecht
15.45 uur: Slotlezing
We sluiten deze dag gezamenlijk af in het pand Beekstraat 38. We blikken in het kort terug op deze bijzondere dag.

GRAAF HENDRIKSTEEG 2
In Museum Sjoel Elburg draait deze dag doorlopend de documentaire over Joodse onderduikkinderen en het verzet op de Noord-Veluwe.

GRUITHUIS KROMMESTEEG 11
In het prachtige pand zetelt de oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop. In de benedenruimte van dit gebouw zullen twee verschillende voorstellingen worden gegeven. De jeugdige Gerjan Ruijter zal een korte lezing verzorgen over de familie Cohen. In de slaapkamer van Gerjan zat in de periode 1942-1945 Joop Cohen bijna drie jaar onafgebroken ondergedoken. In de andere voorstelling zal een korte lezing worden gehouden over de website www.elburginoorlogstijd.nl. Op deze website staan meer dan honderdtachtig oorlogsverhalen en ongeveer dertig filmpjes. Enkele van deze bijzondere verhalen zullen extra worden belicht.
11.30 uur: De familie Cohen
12.30 uur: Verhalen met betrekking tot de website www.elburginoorlogstijd.nl
13.30 uur: De familie Cohen
14.30 uur: Verhalen met betrekking tot de website www.elburginoorlogstijd.nl

BEEKSTRAAT 3
Aan de Beekstraat 50 woonde de familie De Lange. Naast een textielwinkel had de familie ook een huidenzouterij. Jozeph (Joop) de Lange was de zoon van Hartog de Lange en Suze de Lange-Heimans. Over het leven van Joop heeft Willem van Dijk in 2015 een interessant boekje geschreven. Teun Breen heeft zich verdiept in het leven van de familie De Hond. Dit gezin woonde aan de Beekstraat 25.
11.30 uur: De familie De Lange
12.30 uur: Familie De Hond
13.30 uur: De familie De Lange
14.30 uur: Familie De Hond

BLOEMSTRAAT 24
In de periode 1938-1940 woonde de uit Wenen afkomstige familie Steinhauer op de bovenverdieping van het pand Bloemstraat 24. Door bemiddeling van (schoon)zus Anna Schapira was deze familie na de Kristallnacht in november 1938 in Elburg komen wonen. Anna Schapira was de pleegdochter van Carolina, Schoontje, Janette en Isidor Förster (Jufferenstraat 10).
12.30 uur: De families Steinhauer en Förster
14.30 uur: De families Steinhauer en Förster