Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Vacature penningmeester Vrienden Museum Sjoel Elburg

Museum Sjoel Elburg is een verhalenmuseum over het (on)gewone dagelijks leven van twaalf Joodse families die vanaf 1700 in Elburg hebben gewoond.

De Stichting Vrienden van Museum Sjoel Elburg heeft als doel het bieden van ondersteuning bij het realiseren van de doelstellingen van de Stichting MSE.

In verband het vertrek van onze penningmeester zijn wij op zoek naar kandidaten die in deze aanstaande vacature willen voorzien.
De penningmeester van de Stichting Vrienden Museum Elburg is:

- samen met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het beleid en bestuur van de stichting vrienden.

- primair verantwoordelijk voor het financiële beleid van de stichting.

De penningmeester:

  • Beheert de geldmiddelen
  • Verzorgt de administratie van de inkomsten en uitgaven
  • Int de donaties
  • Betaalt nota’s en beheert de bankrekening
  • Draagt in samenspraak met de secretaris zorg voor de ledenadministratie
  • Stelt het financieel jaarverslag op en de toelichting op de jaarrekening

Wij vergaderen doorgaans zes avonden per jaar.
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Heeft u interesse? Dan is onze huidige penningmeester mw. Rianne van Mourik graag bereid u meer over haar functie te vertellen. Haar telefoonnummer: 06- 13 32 34 95.
Op maandag en vrijdag is zij alleen ‘s avonds bereikbaar tussen 19.00 uur en 21.00 uur.
De andere doordeweekse dagen kunt u ook overdag contact met haar opnemen,

Uw brief met cv ontvangen wij graag voor 5 maart a.s.
Ons email adres: vrienden@sjoelelburg.nl.

Kent u iemand anders die mogelijk geïnteresseerd is? Doorsturen wordt op prijs gesteld.