Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Vacature bestuurslid/secretaris bij Museum Sjoel Elburg

In Museum Sjoel Elburg is plaats voor nieuw talent. Het bestuur zoekt een secretaris die wil meewerken in het museum dat in 2016 verkozen is tot mooiste kleine museum van Nederland en nog steeds een pareltje is onder de historische musea.

Met ruim tachtig vrijwilligers werkt de Stichting Museum Sjoel Elburg aan een belangrijke missie: bezoekers van Museum Sjoel Elburg kennis te laten maken met het voormalig joodse leven van Elburg, kennis bij te brengen van de gevolgen van de Holocaust en bezoekers in aanraking te brengen met joodse kunst en, met de inkomsten uit het museum, de voormalige synagoge in stand te houden.

Museum Sjoel Elburg is een dynamische organisatie met een bruisend vrijwilligersnetwerk. In haar vijftienjarig bestaan zijn meerdere uitbreidingen gerealiseerd en al meer dan dertig wisselexposities georganiseerd.

Op dit moment is er binnen het algemeen bestuur een vacature voor secretaris.

Als secretaris van het bestuur bent u
. de verbindende ondersteuner van het bestuur en houdt u het overzicht op besluiten en processen;
. verantwoordelijk voor algemene secretaristaken. Waaronder het samenstellen van de agenda en het notuleren van de bestuursvergaderingen, bewaken van de actielijst, inkomende en uitgaande correspondentie en archivering;
. het centraal aanspreekpunt voor het bestuur inzake het maken van afspraken/deelname aan overlegorganen;
. bewaakt u de totstandkoming van het strategisch beleidsplan en het jaarverslag.

Het bestuur is verantwoordelijk voor een verantwoorde exploitatie van het museum. De secretaris draagt daar zijn/haar steentje aan bij. (Het bestuur wordt ondersteund door deskundigheidswerkgroepen.) Specifiek is de secretaris verantwoordelijk voor de gebruikelijke secretariële zaken: communiceren met in- en externen, vergaderingen plannen, agenda en notulen maken, actiepunten afwerken, jaarverslag opstellen, wetgeving bewaken en opvolgen, contactpersoon en afgevaardigde zijn et cetera.

Eerlijk is eerlijk. Elke medaille heeft twee kanten. Het kost u een flinke hap van uw vrije tijd om bestuurslid/secretaris van Museum Sjoel Elburg te zijn. Anderzijds levert dit werk u veel energie op in een omgeving van gedreven vrijwilligers en culturele organisaties.

Het is handig als u enige ervaring hebt met besturen goed kunt samenwerken in een bestuur/organisatie zicht hebt op secretariële werkzaamheden duidelijk kunt communiceren

Ten slotte: Kijkt u vooral even op onze website: www.sjoelelburg.nl. Ook is het goed te weten dat u als bestuurder geen beloning ontvangt voor uw werkzaamheden. Het bestuur vergadert tien avonden per jaar.

Enthousiast geworden? Dan zien we uw reactie graag tegemoet – graag voor 5 september 2023. Het liefst voorzien van enige toelichting over uw expertise en ervaring. U kunt uw motivatie en cv per e-mail sturen naar info@sjoelelburg.nl, t.a.v. de heer J. Swager, voorzitter van het bestuur.