Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Uitbreiding Sjoel gaat door!

29 februari 2012 – Museum Sjoel Elburg gaat definitief uitbreiden. Vandaag heeft het College van Provinciale Staten van Gelderland ingestemd met een subsidieaanvraag van 375.000 euro. Deze subsidie is een onderdeel  van de provinciale Investeringsstrategie 2012-2015 en het jaarprogramma 2012 Cultuur en cultuurhistorie.  Met dit bedrag kan het museum het belendende pand aankopen en een nieuwe expositiezaal en educatieruimte inrichten. Het bestuur van museum Sjoel Elburg is zeer ingenomen met de toekenning van deze subsidie.  


Ruimtegebrek

Tijdens de educatieve activiteiten en het maken van wisseltentoonstellingen is de Sjoel tegen de fysieke beperkingen van het huidige gebouw aangelopen. Er is eigenlijk te  weinig ruimte: te weinig voor het opvangen van schoolklassen en te weinig voor het opbouwen van wisseltentoonstellingen. Het museum vindt deze activiteiten voor het voortbestaan van Sjoel Elburg op langere termijn onmisbaar – zij genereren nieuw publiek, publiciteit, herhaalbezoek en zijn  gezien de doelstellingen van Sjoel Elburg een ‘must’ .

Voor het oplossen van dit ruimtegebrek deed zich een unieke kans voor. In de Graaf Hendriksteeg stond sinds enige tijd een belendend pand te koop. Dit ‘pand van de buren’ is, na realisatie van een eenvoudige doorbraak, vanuit Sjoel Elburg te bereiken en kan  uitstekend aangepast worden aan de museale functie. Het kan uitermate geschikt worden gemaakt voor educatieve activiteiten (op de verdieping) en wisseltentoonstellingen (op de begane grond).

De nieuwe ruimte is 130 vierkante meter groot, verdeeld over begane grond en eerste verdieping; dit is bijna een verdubbeling van de huidige expositieruimte.  De totale kosten bedragen meer dan een half miljoen euro. Naast de provinciale subsidie heeft het museum al veel bijdragen van donateurs en andere subsidiegevers ontvangen.

Het museum hoopt nu snel met de werkzaamheden voor de uitbreiding te beginnen en denkt nog voor de zomer 2012 de nieuwe expositieruimte voor het publiek te kunnen openen.

Thema
Sjoel Elburg is een verhalenmuseum over Joods leven in Elburg. Het biedt een historisch perspectief voor een actueel thema: integratie en verdraagzaamheid. Hoe werd in het verleden aangekeken tegen minderheidsgroepen? Hoe leefden de Joodse en niet-Joodse Elburgers naast en met elkaar? In de educatieve programma’s voor basis- en voorgezet onderwijs neemt dit actuele thema een belangrijke plaats in. Vanaf het begin is het museum een groot succes! Tot nu toe wisten ruim 45.000 enthousiaste bezoekers het museum te vinden. Op maandag 19 maart 2012 zal de oud-eurocommissaris Frits Bolkestein het museum bezoeken en een lezing verzorgen.