Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Studie- en documentatiecentrum geopend

Onder grote belangstelling heeft mevrouw Anneke van Hout, echtgenote van de eerste voorzitter van Sjoel Elburg Mr. Piet van Hout, vrijdag het nieuwe Studie- en documentatiecentrum in gebruik genomen. Bij wijze van formele opening schonk mevrouw Van Hout een boek over de geschiedenis van de Joden in Nederland vanaf de Middeleeuwen aan de Sjoel-bibliotheek.

Van meet af aan wilde museum Sjoel Elburg een Studie- en documentatiecentrum inrichten op de verdieping van het bijgebouw. Tijd, maar vooral financiële middelen ontbraken om dat direct te realiseren bij de opening in juni 2008. Dankzij bijdragen van de stichting Maror, het Prins Bernhard Cultuurfonds en substantiële schenkingen en leningen van particulieren is het centrum toch snel gerealiseerd.

In het nieuwe Studie- en documentatiecentrum zal bronnenmateriaal uit Elburg en omgeving museaal verantwoord worden bewaard en (digitaal) toegankelijk worden gemaakt voor publiek, waaronder scholieren en studenten die dit voor educatieve doeleinden willen raadplegen. Hiervoor zijn drie werkplekken ingericht, alsmede een bibliotheek en een multifunctionele vergaderruimte.

Cursussen
In het nieuwe studiecentrum zullen naast cursussen voor de eigen gidsen en suppoosten van het museum ook cursussen en workshops voor het publiek worden georganiseerd. Te denken valt aan Hebreeuws voor beginners en voor gevorderden en Joodse geschiedenis. Belangstellenden kunnen zich nu al via de website www.sjoelelburg.nl melden.

Ook lessen aan scholieren van het basis- en voortgezet onderwijs aan de hand van speciaal ontwikkelde lesbrieven worden in het nieuwe centrum verzorgd.

Sjoel Elburg is een verhalenmuseum over het (on)gewone dagelijks leven van twaalf Joodse families die vanaf 1700 in Elburg hebben gewoond. Sjoel Elburg biedt een historisch perspectief voor een actueel thema: integratie en verdraagzaamheid. Vanaf de opening medio 2008 hebben ruim twintigduizend bezoekers uit binnen- en buitenland het museum bezocht.

De toespraak van mevrouw A. van Hout bij de opening van het Studie- en documentatiecentrum
Graag wil ik de openingshandeling verrichten maar alvorens dat te doen, wil ik jullie bedanken dat ik dit mag doen. Terdege beseffend dat ik dit doe ter nagedachtenis aan Piet, mijn geliefde en jullie oud-voorzitter. Ik geloof dat ik geen geheim vertel, wanneer ik zeg dat hij zo graag jullie samenwerkte!

We zijn hier vandaag voor de opening van het documentatiecentrum maar ging het een en ander aan vooraf!  De expositie “Joods leven in Elburg” in 1993 was de aanzet . De realisatie van het museum “Sjoel Elburg” in 2008 was daarvan de bekroning en de verbouwing van de bovenverdieping tot studie- en documentatiecentrum is wat mij betreft  de kroon op het werk.

Een geweldige prestatie; er is wéér heel veel werk verzet door het bestuur van de Sjoel en vele anderen. Er is veel tijd geïnvesteerd, creativiteit, maar bovenal was er weer die betrokkenheid van een ieder om óók deze klus te klaren. Namens zeer velen wil ik jullie voor die inzet bedanken.

Vandaag is de afronding van het inrichtingsplan met een studie- en documentatiecentrum maar de afronding is tevens een nieuw begin. Dit documentatiecentrum geeft vanaf nu de mogelijkheid om hier onderzoek te doen. Een fantastische gelegenheid voor jong en oud! Ik hoop dat velen en met name de schooljeugd de weg hier naartoe weten te vinden, gestimuleerd door enthousiaste leraren, zich verdiepend in de geschiedenis van de joden in de mediene. Opdat de verhalen over de levens van Abrahammen, de Saartjes, de Anna’s en de Levi’s niet verloren gaan maar worden doorgegeven aan een nieuwe generatie, zodat zij onder ons blijven voortleven….

Als herinnering aan deze opening biedt ik jullie dit boek aan. We zetten het zo in de kast maar de bedoeling is dat het er vaak wordt uitgehaald! Met deze handeling verklaar ik het studie- en documentatiecentrum voor geopend!

Mevrouw Anneke van Hout – Nijdam