Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Sjoellezing op 2 mei 2024 in teken van Joodse kampdagboeken

Op uitnodiging van de Vrienden van Museum Sjoel Elburg verzorgt Bettine Siertsema op 2 mei 2024 de 5 mei-lezing ‘God en geloof in Joodse kampdagboeken’. Siertsema is universitair docent geschiedenis (VU) en gespecialiseerd in de Holocaust. Wat leest zij in de vijftien Joods-Nederlandse dagboeken over Westerbork, Vught en Bergen Belsen?

De Shoah is een gebeurtenis die het westerse denken over God en mens ingrijpend heeft beïnvloed. De vraag hoe een almachtige en liefdevolle God zich kan verhouden in relatie tot het kwaad en het lijden in de wereld, dateert niet van vandaag of gisteren. Maar in een rechtstreekse confrontatie met het kwaad kan de vraag wel extra scherp worden gevoeld. Dagboeken uit het concentratiekamp laten zien hoe mensen die slachtoffer zijn van extreem kwaad in zo’n situatie omgaan met hun geloof. Welke vragen worden er gesteld en welke antwoorden worden er gevonden? Geeft het geloof troost en steun of kan het ook het lijden verzwaren? In deze 5 mei-lezing gaat Bettine Siertsema dat na voor de vijftien Joods-Nederlandse dagboeken die over Westerbork, Vught en Bergen-Belsen gepubliceerd zijn.  

Bettine Siertsema
Bettine Siertsema is universitair docent geschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, gespecialiseerd in de Holocaust. Na haar studie Nederlands werkte zij onder meer bij het Blaise Pascal Instituut van de VU als studiesecretaris voor Leerhuis en Viering. Ze was ruim twintig jaar lid van de redactie van Interpretatie, tijdschrift voor Bijbelse theologie en is als freelancevoorganger verbonden aan Ekklesia Amsterdam. In 2007 promoveerde zij op een onderzoek naar de levensbeschouwelijke aspecten van Nederlandse egodocumenten over de nazi-concentratiekampen: ‘Uit de diepten’. Sindsdien publiceerde zij bij uitgeverij Verbum ‘Diamantkinderen: de Amsterdamse diamantjoden en de Holocaust’ (2020), ‘Eerste Nederlandse getuigenissen over de Holocaust’ (2018) en ‘Verhalen van kwaad: verzamelde opstellen over Holocaustliteratuur’ (2018). 

Informatie over de 5 mei-lezing:

  • Donderdag 2 mei 2024
  • Aanvang 19.30 uur
  • Ichthuskerk, Vrijheidsstraat 1 te Elburg
  • De toegang is gratis. Na afloop wordt een collecte gehouden ter dekking van de kosten. Parkeren is mogelijk in de directe omgeving.