Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Sjoellezing Bart Wallet: 24 maart 2022

Op uitnodiging van de Vrienden van Museum Sjoel Elburg verzorgt prof. dr. Bart Wallet, hoogleraar Joodse Studies aan de Universiteit van Amsterdam, op donderdag 24 maart 2022 een Sjoellezing over ‘Na de bevrijding: Joden in naoorlogs Nederland’.

Op 5 mei 1945 was Nederland bevrijd en moest de wederopbouw beginnen. Een kleine groep Joden kwam tevoorschijn uit de onderduik, nog minder keerden in de maanden daarna terug uit de kampen. Zij moesten het Joodse leven opnieuw opbouwen. Maar was het voor hen wel echt een bevrijding?

In zijn Sjoellezing gaat Bart Wallet met ons op zoek naar de verhalen van overlevende Joden in de naoorlogse tijd. Zij zagen zich geconfronteerd met de stroperige Nederlandse bureaucratie, het lange en vaak vergeefse wachten op familieleden en het voortlevende antisemitisme. Desondanks bloeide het Joodse gemeenschapsleven weer voorzichtig op, gekenmerkt door een grote diversiteit. Bart Wallet vertelt hoe de Nederlandse Joden zich na de oorlog tot de Nederlandse samenleving verhielden, hoe zij relaties opbouwden met Joodse gemeenschappen, zowel in Israël als elders in de wereld.

Prof. dr. B.T. Wallet schreef mee aan de ‘Geschiedenis van de Joden in Nederland’, een standaardwerk dat in 2017 verscheen als een grondig herziene versie van de eerste uitgave uit 1995. In dit boek schrijft Wallet onder meer over de tijd na 1945. Recent verscheen van zijn hand ‘Sam en Henny, een eeuw orthodox-joodse familiegeschiedenis

Hartelijk welkom!

Datum: Donderdag 24 maart 2022, aanvang 20.00 uur.
Toegang: Gratis. Vanwege de kosten wordt er na afloop een collecte gehouden.
Plaats: Ichthuskerk, Vrijheidsstraat 1 te Elburg, parkeren kerkplein Ichthuskerk of Aldi.