Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Overlijden van onze voorzitter

Met grote verslagenheid hebben we kennis genomen van het overlijden van onze voorzitter, de oud-burgemeester van Elburg,  Mr. P. Th. van Hout.

In hem verliest het bestuur van de Stichting Synagoge Elburg een zeer betrokken, wijs en deskundig voorzitter. Mede door zijn niet aflatende inzet is museum Sjoel Elburg gerealiseerd.

Wij wensen zijn echtgenote, dochter en verdere familie alle sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur Stichting Synagoge Elburg