Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Museum Sjoel Elburg organiseert lezing van prof. dr. Hans Blom over Jodenvervolging.

Museum Sjoel Elburg organiseert op vrijdag 3 mei a.s. een lezing over de vervolging van de Joden in Nederland in internationaal vergelijkend perspectief door prof. dr. Hans Blom. 

De lezing wordt gehouden in de Ichtuskerk, Vrijheidstraat 1 te Elburg.

Aanvang: 19.30 uur. Toegang gratis.
Het is inmiddels bij velen bekend, maar het schokt telkens weer: van de West-Europese landen was het percentage in de periode van het nationaalsocialisme vermoorde Joden in Nederland het hoogst (ongeveer 75 tot 80 %, tegen België ongeveer 40 % en Frankrijk 25 %). Nederland is in percentage eerder vergelijkbaar met de Oost-Europese landen. Naar de verklaring van dit opmerkelijke verschijnsel, dat ook tot veel bittere reacties aanleiding heeft gegeven, is inmiddels veel onderzoek gedaan. De spreker heeft daaraan zowel direct als indirect deel gehad.  In zijn voordracht zal hij op grond van de resultaten van dat onderzoek op een groot aantal factoren en gegevens in gaan, die een rol gespeeld kunnen hebben, met inbegrip van de vraag of internationale vergelijking een verhelderende werkwijze is uit oogpunt van verklaring. De nadruk zal niettemin liggen op de vergelijking met die andere West-Europese landen.
Prof.dr. Hans Blom, historicus en directeur van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) van 1996 tot 2007 is een autoriteit op het gebied van de bezettingstijd in Nederland en was eindverantwoordelijk voor het onderzoeksrapport over Srebrenica (2002). De heer Blom vervult nog vele functies, onder andere voorzitter van het Verzetmuseum Amsterdam, voorzitter van de Historsiche Vereniging Leiden, voorzitter van het Biografisch Portaal van Nederland en lid van het Comité van Aanbeveling van Museum Sjoel Elburg!
Elburg, 22 april 2013.