Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Lintjes voor Jennie Balk en Marry en Rijk van de Poll

Drie vrijwilligers van Museum Sjoel Elburg ontvingen uit handen van burgemeester Jan Nathan Rozendaal een koninklijke onderscheiding vanwege hun vrijwilligerswerk: Jennie Balk en Rijk en Marry van de Poll. We zijn trots op onze vrijwilligers en feliciteren hen van harte met hun benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Voor Jennie Balk kwam de koninklijke onderscheiding als een complete verrassing. De burgemeester van Elburg heeft de versierselen, die hierbij horen, persoonlijk bij haar thuis uitgereikt. Jennie Balk-Klein werd in 2013 vrijwilliger van Museum Sjoel Elburg. Zij is gastvrouw, verricht baliewerkzaamheden, helpt in de museumwinkel en pakt allerlei andere hand- en spandiensten op. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Catering
Eveneens groot was de verrassing in huize Van de Poll toen burgemeester Jan Nathan Rozendaal hun de versierselen kwam opspelden, die verbonden zijn aan het lidmaatschap van de Orde van Oranje-Nassau. “Wij zijn totaal overvallen ermee! We doen gewoon onze dingen… en dan een lintje. In grote dank aanvaard natuurlijk”, aldus Marry van de Poll. Marry van de Poll-Companjen is vanaf de opening in 2008 is nauw betrokken bij Museum Sjoel Elburg. Vanaf het eerste begin vervult ze de rol van suppoost/gastvrouw en is ze verantwoordelijk voor de catering.

Museumwinkel
Sinds 2010 maakt ze deel uit van de werkgroep museumwinkel en is ze in die hoedanigheid mede verantwoordelijk voor de keuze en aanschaf van artikelen, zoals boeken en kleine cadeautjes, die in de Sjoel worden verkocht. Voor het museum is een kring van Vrienden die een financiële bijdrage levert van groot belang. Mede door de inzet en wervende capaciteiten van mevrouw Van de Poll-Companjen is aan de terugloop van het aantal donateurs een halt toegeroepen. Tot op de dag van vandaag is de aanwas aan nieuwe donateurs grotendeels het gevolg van haar inzet.

Coördinatie en inroostering
Rijk van de Poll is vanaf 2008 als plaatsvervangend voorzitter van het Vriendenbestuur verbonden aan Museum Sjoel Elburg. Hij is daarnaast belast met de coördinatie en inroostering van de suppoosten die als gastheer en -vrouw actief zijn voor de Sjoel, een omvangrijke en intensieve taak die veel tijd en zorgvuldigheid vraagt. “Het was een prachtig gebeuren, compleet met orkestje, zang, LOE, onze kinderen en nog veel meer. Onze dank is groot”, aldus de reactie van Rijk van de Poll.

Nogmaals: namens bestuur en vrijwilligers van harte gefeliciteerd.

Bron: Omroep Gelderland.