Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Lezing Otto de Bruijne over “Lichtdragers”

Visioenen van de profeten Ezechiël en Zacharia. Tegen een gitzwart decor gloort het licht van herrijzenis en hoop - zo zien de schilderijen van Otto de Bruijne er uit. Ezechiël als de profeet van de somberte, Zacharia meer van de hoop. Tijdens zijn lezing vertelt De Bruijne er gepassioneerd over.

De schilderijen van spreker, schrijver en kunstenaar Otto de Bruijne zijn tot en met 28 augustus 2021 in Museum Sjoel Elburg te zien, samen met werk van keramiste Heather Douglas. Ze tonen visioenen van de profeten Ezechiël en Zacharia.

“Ieder puntje is een mens”
Otto de Bruijne vertelt graag over zijn schilderijen. “Ezechiël is de profeet van de somberheid, bij Zacharia vind je meer hoop.” Bij het schilderij van het dal van de dorre doodsbeenderen zie je zeven schoorsteenpijpen – die van de gaskamers, waar miljoenen joden de dood in werden gejaagd. Op dit schilderij heeft De Bruijne 20.000 stippen geschilderd – die samen de zes miljoen omgebrachte joden verbeelden. “Ieder puntje is een mens. En ieder puntje doet ertoe.” Zij gaan door zeven schoorsteenpijpen heen (Auschwitz) en de rook waaiert uit in de zevenarmige kandelaar ofwel chanoeka.” De chanoeka herinnert aan de her-inwijding van de tempel in het jaar 164 voor Christus en staat zo voor herrijzenis en hoop.

Lezing beschikbaar
Op woensdag 7 april hield Otto de Bruijne een lezing over de tentoonstelling “Lichtdragers” in Museum Sjoel Elburg. Deze lezing is beschikbaar voor belangstellenden. Laat ons via info@sjoelelburg.nl weten of u via uw e-mailadres de link voor de lezing wilt ontvangen. Aangezien we als museum in deze coronatijd in zwaar weer verkeren, vragen we voor de lezing € 5,- per persoon. U kunt dit bedrag na de lezing overmaken op ons bankrekeningnummer NL48 RABO 0115514260 onder vermelding van “Lezing Otto de Bruijne”.