Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Holocaustherdenking 2023 in Elburg in beeld

De Holocaustherdenking in Elburg, 27 januari 2023: jongeren van het Nuborgh College, locatie Oostenlicht, verbeelden de dramatische geschiedenis van de Holocaust in een ingetogen en tegelijkertijd aangrijpende uitvoering. Fotograaf Hendrik Ribot legde de herdenking vast. ‘Wat mij betreft kunnen nooit genoeg mensen de foto's van de herdenking zien’, zegt hij.

Het is vrijdagmiddag 27 januari 2023 als bij de Joodse begraafplaats in Elburg de Holocaustherdenking plaatsvindt. De vele aanwezigen staan stil bij de Joodse inwoners die naar vernietigingskampen zijn weggevoerd. Het luidde het einde in van de Joodse gemeenschap in Elburg. Anna Schapira overleefde Bergen-Belsen en keerde korte tijd naar Elburg terug. De anderen werden vermoord in Auschwitz of Sobibor. Tijdens de herdenking worden hun namen genoemd. Ze worden niet vergeten. ‘Verzet je tegen het kwaad van uitsluiting’ is het thema van de toespraak van Jan Swager, voorzitter van het bestuur van Museum Sjoel Elburg. Hij benadrukt dat Auschwitz geen incident was, maar een misdaad die diepe wortels heeft. De haat tegen Joden is een veelkoppig monster dat de kwade eigenschap heeft om steeds weer op te duiken, ook vandaag de dag. 

Burgemeester Jan Nathan Rozendaal staat stil bij de dagboeken van Etty Hillesum. Zij werd in Auschwitz vermoord. De heer Rozendaal leest voor uit haar laatste brief, geschreven in Kamp Westerbork. Jongeren van het Nuborgh College, locatie Oostenlicht, verbeelden de dramatische geschiedenis in een ingetogen en tegelijkertijd aangrijpende uitvoering. Mirjam Samson, lid van de werkgroep educatie van Museum Sjoel Elburg, verbindt de grote geschiedenis van de Holocaust met de kleine geschiedenis van een belangrijke vertegenwoordiger van de Joodse gemeenschap in Elburg vóór de oorlog. Een gemeenschap die na de oorlog in Elburg niet meer bestaat. Met de traditionele Joodse lofzang, het Kaddisj, klinkt een gebed om vrede – waarmee de hoop én het geloof worden uitgesproken dat het kwaad een keer gestopt zal worden. Na een minuut stilte en het leggen van een steentje door de aanwezigen wordt een indrukwekkende herdenking afgesloten.