Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

GIDSENCURSUS JOODS LEVEN IN ELBURG

Op dinsdag 25 november zal in het studie- en documentatiecentrum van museum Sjoel Elburg een opfriscursus worden gegeven voor de gidsen van de wandelingen met betrekking tot het Joodse verleden van Elburg. Deze eenmalige cursusavond is niet alleen opgezet voor al eerder opgeleide gidsen, maar is juist ook bedoeld voor nieuw op te leiden gidsen. Iedereen die er voor voelt om eventueel gids te worden is deze avond van harte welkom. Deze opleidingsavond is daarnaast ook bedoeld voor de vrijwilligers van museum Sjoel Elburg. 

Uitgangspunt voor de cursusavond is het onlangs verschenen boek Joods leven in Elburg. De cursisten worden aan de hand van een uitgebreide PowerPointpresentatie bijgepraat over het interessante joodse verleden van Elburg.  Ook zal er aandacht zijn voor de unieke collectie van het museum. De cursusleider op deze avond is Willem van Norel.

De aanvang van deze avond is 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom. Er zijn geen kosten aan deze avond verbonden. Voor koffie en thee zal worden gezorgd. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de cursusleider (0525-684595).