Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Gedeputeerde Drenth op werkbezoek

Vrijdag 3 juli 2020 kreeg ons museum bezoek van Peter Drenth, sinds 2018 namens het CDA gedeputeerde bij de provincie Gelderland. Drenth kreeg een uitgebreide ronde door het museum en was zichtbaar onder de indruk.

Gedeputeerde Drenth heeft een enorme portefeuille: landbouw, natuur en landschap, biodiversiteit, cultuur, erfgoed, vergunningverlening en handhaving, aanpak vrijkomende agrarische bebouwing, gebiedsagenda Foodvalley, programma Gelderland Herdenkt, programma Agrifood 2030 en project World Food Centre. Elke vrijdag legt hij ergens in de provincie Gelderland een werkbezoek af. Vrijdag was hij onder meer te gast in Museum Sjoel Elburg.

Vrijwilligers
Drenth liet zich onder meer door bestuursvoorzitter Jan Swager en lid van de tentoonstellingscommissie Tom Bergstra uitvoerig informeren over het reilen en zeilen in het museum. Rijk van der Poll vertelde hem over zijn “kapitaal”: de kudde van 70 tot 80 vrijwilligers, die als suppoost worden ingezet. Behalve de suppoosten zijn er nog vele andere vrijwilligers – samen goed voor zo’n honderd in totaal. Punt is wel dat het merendeel van deze vrijwilligers “op leeftijd” is, en dus qua gezondheid kwetsbaar in de coronacrisis. Van der Poll sprak de hoop uit dat hij in de toekomst veel jonge mensen mag binnenhalen als vrijwilliger. “Want we moeten het verhaal levend houden en doorvertellen.”

Provincie
De gedeputeerde sprak over de mogelijkheden die de provincie Gelderland biedt voor musea als Museum Sjoel Elburg. Hij schetste de kanalen waarlangs subsidiepotten kunnen worden aangeboord – voor de herinrichting van het museum is daar destijds gebruik van gemaakt. En voor meerdere zaken, zoals de wisseltentoonstellingen in het kader van 75 jaar vrijheid. Maar er doemt ook een grote en kostbare onderhoudsbeurt van het monumentale pand op en waar haalt het museum daarvoor het pecunia vandaan? Penningmeester Ben van Eerde legde uit dat het museum financieel ernstig getroffen wordt door de coronacrisis en liet Drenth zien dat Museum Sjoel Elburg er in alle opzichten voor de crisis picobello voor stond.

Uniek
Drenth twitterde na zijn bezoek: “Sjoel Elburg is een bezoek waard. Vele vrijwilligers hebben samen een uniek museum over Elburgse Joden gerealiseerd. Deel 2 van werkbezoek Noord-Veluwe vandaag.”