Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Cursus over de Joodse wortels van de christelijke eredienst

Voor liefhebbers organiseert Museum Sjoel Elburg het komende seizoen een interessante driedelige cursus over de Joodse wortels van de christelijke eredienst. Deze cursus is een aanrader voor eenieder die belangstelling heeft voor het jodendom en zich daarin wil verdiepen.

In het aan Israël toevertrouwde Woord (Ps. 147:19,20), de Tora of breder de Tenach, staat de mooie belofte dat Israël tot een zegen voor de volkeren mag zijn. Op tweeërlei wijze worden we op deze manier als volkeren aan Israël verbonden. Door ons te houden aan de basisprincipes van het leven, de zogenoemde Noachitische Geboden en/of in het geloof dat Jezus, een geboren Jood, de Messias van Israël is. Met name de christelijke kerk gelooft voorgoed met Israël verbonden te zijn en dat gelovigen uit de volkeren mede-erfgenamen van Gods beloften zijn. Ook erkent de kerk dat God Zijn verbond met Israël nooit verbroken heeft en dat de kerk niet de plaats van Israël heeft ingenomen. Vanuit de verbondenheid met Israël is christelijke eredienst ontstaan.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • tempel en synagoge als basis voor de kerk
  • de dienst van Schrift en gebed in synagoge en kerk
  • De Joodse achtergrond van doop en heilig avondmaal

Doelgroep: ieder die belangstelling heeft voor het jodendom en zich daarin wil verdiepen.

Docent: drs. Kees van den Boogert
Lestijden: drie woensdagavonden van 19.30-21.30 uur
Data: 19 oktober, 9 en 23 november 2022

Lesmateriaal: een reader met lesteksten; graag zelf een Bijbel meenemen
Cursusgeld: € 37,50

Aantal deelnemers: minimaal 12 en maximaal 18 cursisten

Locatie: educatiecentrum van Museum Sjoel Elburg, Graaf Hendriksteeg 2; parkeren op het Schootsveld aan de Zwolscheweg.

De cursus die op 19 oktober van start gaat is volgeboekt.

U kunt zich hier aanmelden als belangstellende voor een eventuele herhaling van deze cursus in het voorjaar van 2023 via cursussen@sjoelelburg.nl