Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Chassidisme in Museum Sjoel Elburg

Opperrabbijn Binyomin Jacobs uit Amersfoort verzorgt op dinsdag  7 oktober a.s. een lezing over het chassidisme, een ultra-orthodoxe stroming binnen het Jodendom. De lezing vindt plaats in de Ichthuskerk, Vrijheidstraat 1 te Elburg en begint om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis evenals  koffie en thee. Bij de uitgang wordt  een vrijwillige bijdrage gevraagd ter bestrijding van de onkosten.

Het chassidisme vindt zijn oorsprong in Polen in de eerste helft van de 18e eeuw onder rabbi Israël ben Eliëzer (1698 – 1760), bijgenaamd Baäl Sjem Tov, ‘Meester van de goede naam’. Hij verkondigde een blijmoedige en mystieke interpretatie van het Jodendom, die met name de gewone mensen, de arme, vroom levende joden  erg aansprak.  Het Hebreeuwse woord chassied betekent vroom, een vroom mens. Na de dood van Israël ben Eliëzer  kreeg het chassidisme grote navolging in heel Oost- Europa. Momenteel zijn er grote chassidische centra in Jeruzalem en New York en in Europa in Londen, Parijs, Wenen en Antwerpen. Het is de gesloten belevingswereld van de Antwerpse vrome joodse gemeenschap die fotograaf Dan Zollmann met groot gevoel voor compositie en kleur heeft vastgelegd in bijna feeërieke beelden.

Opperrabbijn Jacobs staat bekend als een begenadigd en inspirerend spreker, die ongetwijfeld zal zorgen voor een boeiende avond. Mogelijk wordt daarna met andere ogen gekeken naar chassidim en naar de foto’s van Dan Zollmann in Museum Sjoel Elburg.De lezing wordt georganiseerd door Museum Sjoel Elburg naar aanleiding van de fototentoonstelling Sjtetl in de stad, Antwerpen door de lens van Dan Zollmann, die vanaf 2 oktober in het museum is te bezichtigen.