Lena Naarden-Vecht

Lena Naarden-Vecht was opgenomen in het Centraal Israëlitisch Krankzinnigengesticht Het Apeldoornsche Bosch. Ze stierf op de leeftijd van 63 jaar.

Lees verder

Helena Evelina Monasch-Wolff

Helena Evelina Wolff verliet Elburg in 1920 en vestigde zich als ”apothecares” in Velsen.  Twee kinderen uit het gezin Monasch overleefden de oorlog niet. Dat waren: Joseph Barend (1928-1943) en Carolina Emilie (1936-1943).

Lees verder

Hanna Levie-Marcus

Hanna Levie-Marcus verbleef in Westerbork in barak 63.

Lees verder

Dorothea Leverpoll-van Duren

Meyer Leverpoll overleed na een kortstondig ziekbed op 21 februari 1942 in een ziekenhuis te Zutphen. Hij werd 64 jaar. Dorothea van Duren was een dochter van Hubert van Duren en Sara Cohen. Laatstgenoemden trouwden op 21-08-1872 te Elburg. Hubert van Duren was koopman in manufacturen. Hij woonde voor zijn

Lees verder