Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Cursus Hebreeuws gaat verder als Leeskring

Blije gezichten bij de 9e en laatste module van de cursus Bijbels Hebreeuws van museum Sjoel Elburg. De negen studenten ontvingen een certificaat uit handen van hun docent mevrouw dr. A. van Veen-Vrolijk en de docent werd op haar beurt in de bloemetjes gezet. De studenten hebben onderling besloten de cursus als leeskring voort te zetten. Dat is mede noodzakelijk omdat het museum in januari dicht gaat vanwege een ingrijpende renovatie.

De cursus begint met uitleg over het Hebreeuwse alfabet, de grammatica, de geschiedenis en achtergronden van het oude Hebreeuws. Later leren student Bijbelteksten vertalen. De cursus vindt plaats onder auspiciën van de Vrienden van museum Sjoel Elburg en past in de educatieve doelstelling van het museum.
De lessen worden gegeven door mevrouw Van Veen die Semitische talen en cultuur studeerde aan de Universiteit Leiden en archeologie aan de universiteit van Jeruzalem. Zij promoveerde op een onderzoek naar de oudste Sefardisch-Joodse vertalingen van het boek Ruth.
Informatie over nieuwe cursussen Bijbels Hebreeuws die starten in de 2e helft van 2018 is verkrijgbaar bij de heer Huib Kuiper van de Stichting Vrienden van Sjoel Elburg via e-mail cursussen@sjoelelburg.nl.