Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Antisemitisme vóór de christelijke jaartelling

Antisemitisme oftewel Jodenhaat komen we al in de Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament, tegen. Het hele boek Esther is er bijvoorbeeld aan gewijd.

In september heeft drs. Kees van den Boogert een serie lezingen gegeven over dit onderwerp, parallel aan de tentoonstelling ‘Christendom en Antisemitisme’ (die t/m 6 januari 2018 in Museum Sjoel Elburg wordt gepresenteerd). Deze lezingen werden met warme belangstelling gevolgd.

Bij voldoende belangstelling worden deze lezingen binnenkort herhaald. Behandeld worden de joodse feesten naar aanleiding van gebeurtenissen waarin antisemitisme een rol gespeeld heeft.

Het gaat om de volgende feesten:

  • Chanoeka
  • Poerim
  • De Sederavond (Pesach/Exodus)

De lezingen worden gegeven door drs. Kees van den Boogert en wel op de dinsdagavonden 14, 21 en 28 november  a.s. van 19.30 – 21.30 uur in Museum Sjoel Elburg, Graaf Hendriksteeg 2 te Elburg
De kosten voor de hele serie bedragen € 30,00 incl. koffie / thee.

De lezingen worden ondersteund door PowerPointpresentaties, een samenvatting op papier wordt uitgereikt
Gaarne tevoren aanmelden, bij voorkeur per email aan cursussen@sjoelelburg.nl of eventueel telefonisch bij Huib Kuiper, telefoon  0525-652879.