Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Lezing: Dr. Eric Ottenheijm

‘De parabels van Jezus in hun Joodse context’
Een lezing over de Barmhartige Samaritaan (Lukas 10:25-37), de Rabbijnen, en de Archeologie.

In het evangelie van Lukas vertelt Jezus over een man die afdaalde van Jeruzalem naar Jericho, en die overvallen werd en voor dood achtergelaten.

De reacties van de priester, Leviet, en een Samaritaan zijn sinds die tijd zinnebeeldig geworden voor onze visie op religie.

Wat zouden echter de ondertonen en betekenissen zijn geweest voor een vroeg-Joods publiek, en hoe klinkt de parabel in een moderne, Joodse context?

Op die vragen blijken enkele verrassende antwoorden mogelijk, zowel vanuit de studie van Rabbijnse parabels als vanuit de archeologie.

Donderdag 8 maart 2018
gebouw Rehoboth, Bloemstraat 18 te Elburg
Aanvang 19.30 uur