Vacatures Museum Sjoel Elburg

Op dit moment is er plaats voor een lid van de werkgroep Tentoonstellingen, een lid van de werkgroep Educatie en een penningmeester van het bestuur.

Werkgroep Educatie

De werkgroep Educatie heeft als doel om leerlingen van zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs te informeren over:

 • het Jodendom als religie en leefwijze;
 • de historie van de verdwenen Joodse gemeenschap in Elburg;
 • de gevolgen van antisemitisme in verleden en heden; een vormende boodschap.

Uitvoering: middels introductiefilm, groepseducatie “Uit de koffer”, opdrachten in de museumzaal, bezoek aan de joodse begraafplaats en een stadswandeling brengen wij het Joods leven in het algemeen en Elburg in het bijzonder onder de aandacht.

Het informeren van de leerlingen vindt meestal plaats in de ochtend, voordat het Museum opengaat.
Geïnteresseerd? Meld u bij één van de leden van de werkgroep:

Jetse Kuipers – 0525-681931
Marijke Weterholt – 0525-681253
Teun Breen – 0525-684744 / 06-33761075
Bert Rodenburg – 06-49417871
Huib Kuiper – 0525-652879

Werkgroep Tentoonstellingen

Naast de permanente expositie over het joodse verleden van Elburg en haar bewoners, organiseert Museum Sjoel Elburg jaarlijks een aantal wisseltentoonstellingen. De exposerende kunstenaars zijn meestal joods of de te exposeren kunst heeft duidelijk een joods accent.

De werkgroep Tentoonstellingen is verantwoordelijk voor zowel de vaste als voor de (organisatie van de) wisseltentoonstellingen. Ze wordt waar nodig ondersteund door professionals.

De hoeveelheid werk maakt dat de werkgroep uitgebreid wordt en het bestuur is daarom op zoek naar geïnteresseerden die:

1. Affectie hebben met doelstellingen van Museum Sjoel Elburg
2. Affectie hebben met het Jodendom in het algemeen en met joods Nederland in het bijzonder
3. Enige kennis hebben van de museumwereld in Nederland / museaal netwerk
4. Enige kennis hebben van beeldende kunst / verschillende beeldende disciplines
5. Bereidheid zijn te helpen bij opbouw, inrichting en afbouw van de tentoonstellingen.

Wilt u graag meewerken aan het in herinnering houden van het joodse verleden van Elburg en uw creativiteit voor deze doelstelling inzetten? Dan lezen we graag uw reactie op info@sjoelelburg.nl.
Voor inhoudelijke informatie mag u contact opnemen met de heer Tom Bergstra op telefoonnummer: 06 19064853.

Bezoek onze website www.sjoelelburg.nl om inzicht te krijgen in onze dynamische organisatie.

Vacature Penningmeester

De Stichting Museum Sjoel Elburg is wegens vertrek van de huidige penningmeester per 1 januari 2022 op zoek naar een nieuw bestuurslid, tevens penningmeester (m/v)

Tot het takenpakket van de penningmeester behoort:

 • Verantwoordelijk voor het beheer en de verantwoording van de middelen van de stichting;
 • Verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarverslag (balans, resultatenrekening en toelichting), tussentijdse rapportages en de meerjarenbegroting;
 • Verantwoording afleggen over de voortgang in financiële zin aan de overige bestuursleden;
 • Financiële ondersteuning geven bij projecten en een bijdrage leveren aan subsidieaanvragen;
 • Beoordeelt of gedane uitgaven en declaraties vallen binnen de jaarbegroting en/of de in bestuursvergaderingen gemaakte afspraken;
 • Betalingsverkeer (betalen van binnenkomende facturen);
 • Beheer van de verzekeringspolissen;
 • Deel uitmaken van het bestuur en het bijwonen van bestuursvergaderingen;
 • Contact en overleg met de externe accountant 

Voor een goede uitoefening van de functie is nodig:

 • Financieel-administratieve kennis, ervaring en vaardigheden;
 • (Bij voorkeur) Aantoonbare bestuurservaring
 • Affiniteit met de doelstelling van Museum Sjoel Elburg

De huidige penningmeester is beschikbaar om de kandidaat in te werken. Tevens wil de huidige penningmeester in de toekomst als vrijwilliger  (in overleg met en onder aanwijzing van de penningmeester) zorg dragen voor de volgende dagelijkse zaken:

 • Inboeken ingekomen facturen;
 • Inboeken bankmutaties;
 • Concept verslagen en concept tussenrapportages maken;
 • Concept jaarbegroting en meerjarenbegroting opstellen

De bestuurder ontvangt voor de werkzaamheden geen beloning. Het bestuur vergadert tien avonden per jaar.

Reageren? U mag zich verder laten informeren over de functie door de huidige penningmeester , de heer W. Rutten (tel. 0321-318352 / 06 23567999). U kunt uw belangstelling kenbaar maken en per email sturen naar info@sjoelelburg.nl, t.a.v. de heer J. Swager, voorzitter van het bestuur.