Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Kom vooral live naar ons museum

In Museum Sjoel Elburg vertellen we het verhaal van Joodse mensen die rond 1700 in Elburg en omgeving kwamen wonen. Daar hoort ook bij wat deze mensen in de Tweede Wereldoorlog overkwam: de Holocaust. Meer dan ooit staat het onderwijs over de Holocaust en de Joodse geschiedenis ter discussie.

De meeste leerlingen en studenten in Nederland weten wel dat er tussen 1939 en 1945 zes miljoen Joden zijn vermoord. Dat gebeurde in een duistere periode van de mensheid, nota bene op het christelijke continent Europa: de Tweede Wereldoorlog. Maar wie die Joden waren en hoe ze vóór de oorlog leefden, blijft veelal onderbelicht. In ons museum kun je zien en beluisteren wie 'onze' Joden waren. Ook kunnen groepen en scholen bij ons terecht. We doen actief aan educatie.

Joodse straat
Gelukkig worden op allerlei fronten initiatieven ontwikkeld om racisme, discriminatie en antisemitisme te bestrijden. Niets immers tast onze samenleving zodanig aan als uitsluiting van groepen mensen, medeburgers, je naaste en je buur! Zo heeft ook het CIDI, samen met educatieve experts, een nieuwe lesmethode geïntroduceerd. Op www.joodsestraat.nl kan virtueel door een vooroorlogse Joodse straat worden ‘gewandeld’. Dit lesmateriaal gaat over Nederlandse Joden in het hele land, met nadruk op hun uiteenlopende levens, dromen, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen, onderwijs en verenigingen. Door leerlingen en studenten beter bekend te maken met de diversiteit van de Joodse gemeenschap in Nederland toen en nu worden stereotypen ontkracht en kunnen racisme en discriminatie worden bestreden.


Welkom
In Museum Sjoel Elburg is het geen virtuele bezigheid, maar puur reality! Kom vooral live naar Elburg en bezoek ons museum. Onze suppoosten heten u hartelijk welkom.