Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Chanoekafeest

Opperrabbijn Binyomin Jacobs heeft  op donderdag 13 december a.s. omstreeks 20.30 uur  een bijna drie meter hoge chanoeka-lamp aangestoken. Dit in verband met het chanoekafeest dat in deze periode door de joodse gemeenschap  wordt gevierd. De opperrabbijn werd geassisteerd door burgemeester F. de Lange van Elburg, die de aanwezigen welkom heette en daarna de sjammasj (middelste lamp) aanstak.

De grote chanoeka-lamp werd in Elburg werd aangestoken  vanwege de unieke tentoonstelling van ruim veertig bijzondere chanoekalampen in Museum Sjoel Elburg.

Chanoeka-Inwijding

Ruim tweeduizend jaar geleden veroverden de Syriërs het kleine Israël en onderdrukten, vooral geestelijk, de bewoners. Onder leiderschap van Jehoeda Hamacabie vochten de joden terug. Zij heroverden de Tempel in Jeruzalem en wijdden deze opnieuw in. Daarbij wilden ze de zevenarmige tempelmenora opnieuw aansteken. Helaas, er was maar één klein kruikje reine olie, genoeg voor één dag. Toen geschiedde er een groot wonder: dat kleine kruikje reine olie brandde maar liefst acht dagen, lang genoeg om een voorraad reine olie te bereiden. Uit dankbaarheid aan G’d voor de militaire en geestelijke overwinning en voor het wonder van het kruikje reine olie, besloten de joodse leiders tot het instellen van een nieuw feest: Chanoeka-Inwijdingsfeest.

Aan deze  wonderbaarlijke  legende  is de titel van de tentoonstelling in Museum Sjoel Elburg ontleend: Chanoekia, lamp van het wonder.