Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Sjoellezing Channa Zaccai

Op uitnodiging van de Vrienden van Museum Sjoel Elburg verzorgt Channa Zaccai op 1 februari 2024 de Sjoellezing ‘Een studie naar diaspora, identiteit en integratie: Israëli’s in Nederland, 1950-2025’. In haar lezing gaat Zaccai in op vraagstukken rond het thema van de sociale en culturele integratie van Israëli’s in Nederland.

In 1952 arriveerden de eerste Israëli’s in Nederland. Zij waren voornamelijk studenten die tijdelijk in Nederland zouden verblijven om vervolgens met nieuwe kennis en expertise terug te keren naar de jonge staat Israël. De komst van de eerste Israëli’s vormt het startpunt om de opkomst en ontwikkeling van een Israëlische diaspora in Nederland en wereldwijd te onderzoeken.

Identiteit
De aanwezigheid van Israëli’s in Nederland met een langdurige Joodse aanwezigheid en een diverse lokale Joodse gemeenschap, genereert vragen over hoe Israëli’s zich tot deze gemeenschap verhouden en hoe ze hun identiteit definiëren, waarbij ze zowel een nationale Israëlische als een Joodse diaspora-identiteit hebben.

Integratie
In hoeverre was er sociale en culturele integratie in lokale Joodse gemeenschappen en in de Nederlandse samenleving? Voelden Israëli’s zich thuis? Hoe werden zij gezien door anderen, Joden en niet-Joden, en hoe zagen zij hen? Het fenomeen van Israëlische emigratie is onderdeel van een stijgende trend van Israëlische migratie in de wereld. In haar lezing gaat Channa Zaccai op basis van haar promotieonderzoek dieper in op de vraagstukken rondom dit thema.

Channa Zaccai
Channa Zaccai is buitenpromovenda aan de Universiteit van Amsterdam sinds september 2022. Ze behaalde haar bachelor in algemene sociale wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht (2009) en twee masters in sociologie en politicologie aan de Universiteit van Amsterdam (2012). Daarnaast woonde ze een jaar in Israël waar ze studeerde aan de Universiteit van Haifa en Tel-Aviv. Ze volgde een honorsprogramma in peace and conflict studies, Israëlstudies en Hebreeuws. Ze studeerde af met een onderzoek naar vrouwelijke gevechtssoldaten in het Israëlische leger. Momenteel is Channa verbonden aan de capaciteitsgroep Semitische talen en culturen aan de Amsterdam School for Historical Studies. Haar promotieonderzoek gaat over Israëlische Joden in Nederland. Thema’s zijn Israëlische migratie, diaspora, identiteit en Joodse geschiedenis.

Sjoellezing donderdag 1 februari 2024
Aanvang 19.30 uur
Ichthuskerk, Vrijheidsstraat 1 te Elburg
Aanmelding is niet nodig. De toegang is gratis. Na afloop wordt een collecte gehouden ter dekking van de kosten. Parkeren is mogelijk in de directe omgeving.