Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

De rol van de vrouw in het Jodendom

Op uitnodiging van de Vrienden Museum Sjoel Elburg komt rabbijn Tamarah Benima naar Elburg om te spreken over de rol van de vrouw in het Jodendom. Deze bijzondere lezing vindt plaats op donderdag 6 oktober om 19.30 uur in gebouw Rehoboth, Bloemstraat 18 in Elburg. Toegang vrij, na afloop zal om een vrijwillige bijdrage gevraagd worden.

De rol van de vrouw in de godsdienst is een van de taaiste onderwerpen van twist en discussie. Jodendom, Christendom en Islam verschillen diepgaand van elkaar op dit punt. Of toch niet? En zo ja, waar dan? De rol, positie en status van de vrouw zijn niet alleen belangrijk voor de vrouw zelf, maar voor de hele maatschappij. En voor haar minderheden. Waar onderdrukking van vrouwen is, is bijna altijd ook sprake van haat jegens homoseksuelen, lesbiënnes, transgenders, en van haat jegens Joden. Waar vrouwen de kans krijgen zich te ontwikkelen heeft de maatschappij daar baat bij. In het Jodendom is het wat dat betreft voor vrouwen beslist niet altijd koek en ei, maar ….

Rabbijn Tamarah Benima opent voor u in deze lezing het joodse denken over de vrouw. Zij kan daarvoor putten uit eigen ervaring. Zij is een van de weinige vrouwelijke rabbijnen in Nederland. Zij is verbonden aan de kehille Beit Ha’Chidush in Amsterdam. Zij heeft ook een journalistiek verleden, was onder meer hoofdredacteur van het Nieuw Israëlitisch Weekblad. En rabbijn Tamarah Benima is schrijfster van onder meer het boek Joodser dan dit krijgt u het niet (uitgeverij Prometheus) en spreker in de Hoorcollegereeks De Joodse Beschaving (uitgeverij Home Academy).