Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Samen-leven

Vrouwen en hun olijfbomen

Van 12 februari tot en met 16 april 2016 is Museum Sjoel Elburg – na Amsterdam, Den Haag en Rotterdam – de vierde en laatste locatie in Nederland waar de tentoonstelling SAMEN-LEVEN, Vrouwen en hun olijfbomen te zien zal zijn. Op de tentoonstelling worden 35 schilderijen van olijfbomen geëxposeerd. De 35 olijfbomen zijn geschilderd door 35 Israëlische vrouwen van verschillende culturele en religieuze achtergrond: joods, islamitisch, christelijk en circassisch. Deze 35 vrouwen namen deel aan een bijzonder project van het WIZO (Women’s International Zionist Organization) Community Center in Afula, een levendige, multiculturele, - religieuze en - etnische stad in het noorden van Israël. Onder leiding van kunstenares Sheila Dvore Casdi volgden zij schilderlessen en slaagden zij erin om - met de schilderkunst als bindmiddel - een sfeer van verdraagzaamheid en vriendschap te scheppen.

Teken van verdraagzaamheid
De 35 schilderijen zijn in maart 2014 samengevoegd tot een inspirerende tentoonstelling van vrouwen die dezelfde droom delen: laten zien dat vriendschap, loyaliteit en verdraagzaamheid mogelijk zijn, ondanks alle maatschappelijke en politieke obstakels op de weg er naar toe. De 35 schilderijen hebben allemaal hetzelfde onderwerp, maar zijn toch elk voor zich uniek, gebaseerd als ze zijn op de persoonlijke verhalen van en de interactie tussen de vrouwen in deze bijzondere kunstklas. De reizende tentoonstelling is inmiddels in Nazareth en in diverse grote steden in Frankrijk, Duitsland, België en Zwitserland te zien geweest. Na Nederland reist de tentoonstelling door naar Engeland en de Verenigde Staten.

Olijfboom als symbool
De geschiedenis van de olijfboom gaat helemaal terug tot Mesopotamië, Syrië en Israël, 6000 jaar voor de gewone jaartelling. Volgens het Jodendom staat de olijfboom en de olie ervan symbool voor rechtvaardigheid en barmhartigheid. Volgens de christelijke evangeliën is het een symbool van vrede en liefde. In de koran en Islam wordt de olijfboom gezien als de centrale boom, de as van de wereld, hét symbool van de universele mens.

Museum Sjoel Elburg
Het bestuur van de Stichting Synagoge Elburg is WIZO Nederland bijzonder erkentelijk voor de geboden mogelijkheid de tentoonstelling in Elburg te kunnen presenteren. Immers, Museum Sjoel Elburg stelt zich niet alleen tot doel de verdwenen joodse gemeenschap van Elburg door middel van verhalen over personen, tradities en feesten in de voormalige synagoge present te stellen, maar wil ook een historisch perspectief bieden voor een actueel thema: integratie, respect en verdraagzaam-heid. De tentoonstelling SAMEN-LEVEN sluit dus naadloos aan bij deze doelstelling van het museum.

Groep 8b PCBS het Octaaf