Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

DE GETEKENDEN

6 oktober 2018 t/m 5 januari 2019

Bij het betreden van de expositieruimte wordt de bezoeker omringd door suggestieve landschappen, portretten en muziek: De getekenden is een totaalervaring die speciaal is gemaakt voor Museum Sjoel Elburg.Aan de muur hangen schilderijen van lege landschappen die momenten tonen uit verschillende historische perioden waarin de cultuur zich tegen zichzelf keerde: gebeurtenissen zoals de kruisiging, de vernietiging van de tempels en de holocaust. Al speelden deze mijlpalen zich in een andere tijd en op een specifieke plek af, decennia later leven we nog met de gevolgen ervan.

Tussen de abstract verbeelde landschappen hangen twee familieportretten, geschilderd naar foto's van rond 1939. Eén schilderij toont de familie Waaker: Isaäc (Mozes) Waaker, de laatste rabbijn in Elburg, zijn vrouw Elisabeth Drukker en hun twee kinderen. Op het andere schilderij staan de Cohens afgebeeld, de familie van de kunstenaar, tijdens het verjaardagsfeest voor één van hen, Ru. Het gezin van rabbijn Waaker kwam om tijdens de holocaust, terwijl een paar leden van de familie Cohen de oorlog overleefden. Op beide schilderijen zijn de hoofden van alle figuren voorzien van een aureool van woorden. Samen vormen deze woorden een tekst waarin het verhaal wordt verteld van hun leven en het leed dat hen is aangedaan.

De getekenden is een samenwerkingsproject van kunstenaar Amos van Gelder en musicus Amit Gur. In dit gezamenlijke werk leverde de manier van schilderen van de kunstenaar de inspiratie voor de muziek die op de achtergrond klinkt.

Van Gelder behoort tot de tweede generatie van de familie Cohen en heeft zich grondig verdiept in zijn familiegeschiedenis, die hecht is verweven met de Nederlandse geschiedenis. Zijn onderzoek mondde uit in een aantal tentoonstellingen in verschillende steden. Dit is de derde tentoonstelling. In elk van de steden verbindt de kunstenaar zijn eigen familiegeschiedenis met die van de plaatselijke joodse gemeenschap. Iedere expositie is een speciaal voor die ene stad gemaakte installatie waarin de lokale geschiedenis wordt uitgelicht en het heden aan het verleden wordt gekoppeld.

De getekenden is ontstaan nadat Van Gelder zich had verdiept in de geschiedenis van de joodse gemeenschap in Elburg en de rol die deze speelde in de geschiedenis van de stad. De verhalen uit het verleden zijn verwerkt in een kunstwerk dat nieuw leven schenkt aan een plek waar joden nog slechts een herinnering uit een ver verleden zijn.

Ronit Eden, curator