Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Mozes Isaäc Waaker

Naam:Mozes Isaäc Waaker
Geboortedatum:17-07-1932 te Elburg
Ouders:Isaac Waaker en Elisabeth Drukker
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Beroep:Zonder
Woonplaats 1941:Paul Krugerstraat 64 te Assen
Aankomst westerbork:3/5-10-1942
Sterfdatum:05-11-1942
Sterfplaats:Auschwitz

Bijzonderheden:

Mozes Isaäc Waaker was de zoon van de laatste in Elburg actieve rabbijn. Hij werd op 24 juli 1932 (als laatste jongen) besneden in de synagoge van Elburg.
Mozes Isaäc Waaker werd op dezelfde dag (5 november 1942) in Auschwitz vergast dan zijn moeder Elisabeth Waaker-Drukker (1905-1942) en zijn broer Leo Ferdinand (1936-1942). Vader Isaäc Waaker (1907-1944) werd op 31 maart 1944 vermoord in Auschwitz.
Isaäc Waaker was rabbijn in Elburg in de periode 1929-1934. Hij werd onderwijzer aan de joodse godsdienstschool te Assen in de jaren 1938 tot 1942. Daarvóór was hij godsdienstonderwijzer in Harlingen. Toen de joodse kinderen gedwongen werden naar een joodse school te gaan, werd in Assen een lagere school voor joodse kinderen opgericht, die op 16 september 1941 van start ging. Isaäc Waaker gaf op deze school godsdienstonderwijs.