Donateurs

Een ieder die Museum Sjoel Elburg een warm hart toedraagt kan zich aanmelden als donateur. Het donateurschap kost 25 euro. Hogere bedragen zijn natuurlijk welkom. Een gezinsdonateurschap kost 30 euro per jaar. Er is ook ruimte om jeugdlid te worden (tot 16 jaar) en donateur voor het leven te worden. Bedrijven kunnen zich als bedrijfsdonateur laten inschrijven.  Voor deze laatste vormen van ondersteuning kunt u contact opnemen met het secretariaat.
Donateurs ontvangen een persoonsgebonden vriendenkaart die recht geeft op een jaar lang gratis toegang tot het museum Sjoel Elburg. Donateurs ontvangen ook de Sjofar-nieuwsbrief.

Museum Sjoel Elburg heeft een ANBI erkenning.

Vanaf € 25,– per jaar wordt u donateur

 • u ontvangt gratis toegang tot Museum Sjoel Elburg voor uw gezin
 • u ontvangt 2 x per jaar de nieuwsbrief Sjofar
 • u ontvangt informatie over activiteiten van Museum Sjoel Elburg

Vanaf € 100,– per jaar wordt u lid van de Club van 100

 • u ontvangt gratis toegang tot Museum Sjoel Elburg voor uw gezin en – in groepsverband – voor uw eventuele personeelsleden en zakenrelaties
 • u ontvangt 2 x per jaar de nieuwsbrief Sjofar en u ontvangt informatie over activiteiten van Museum Sjoel Elburg
 • u heeft eenmaal per 2 jaar recht op een gratis wandeling door joods Elburg, onder leiding van een gids, met een door u samen te stellen groep van maximaal 20 personen

Eénmalige gift

Voor de aftrek van jaarlijkse giften (donaties, bijdragen Club van 100) gelden drempels en maximale bedragen. Voor actuele informatie verwijzen wij naar de site van de Belastingdienst. (Belastingdienst.nl > Giften > Voorwaarden voor gewone giften)

U kunt ook op andere manieren de Vrienden Museum Sjoel Elburg steunen, nl. door:

 • het donateurschap aan iemand cadeau te doen voor een jaar
 • een periodieke gift voor minimaal 5 jaar
 • de Stichting een legaat of erfenis na te laten

Uw gift en de Belastingen

De Stichting Vrienden Museum Sjoel Elburg is door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Ons RSIN-nummer is 8173.85.927. Dit betekent dat uw gift onder bepaalde voorwaarden voor 125% aftrekbaar is.

Periodieke gift voor minimaal 5 jaar

Periodieke giften voor minimaal 5 jaar zijn zonder drempel van de belasting aftrekbaar en er bestaat geen maximum. De belastingdienst stelt wel een aantal eisen aan periodieke giften. Eén van de voorwaarden is dat er een schriftelijke overeenkomst moet zijn tussen de Stichting Vrienden Museum Sjoel Elburg en u. Voor actuele informatie verwijzen wij naar de site van de Belastingdienst. (Belastingdienst.nl >
Giften > Voorwaarden voor periodieke giften)

Wilt u gedurende minimaal vijf jaar een periodieke gift schenken, laat ons dat dan weten via vrienden@sjoelelburg.nl, met een brief per adres van het museum of via 0525-685564. Wij sturen u dan een schenkingsovereenkomst die voldoet aan de eisen van de Belastingdienst. Als u de ingevulde overeenkomst vervolgens in tweevoud naar ons terugstuurt, ontvangt u één exemplaar ondertekend van ons retour voor uw eigen administratie.

Informatie

Vermeld bij aanmelding alstublieft uw volledige naam, adres, postcode, woonplaats, e-mail (voor de nieuwsbrief).
De minimum jaarcontributie bedraagt € 25,- 
We zien uit naar uw aanmelding, zodat we Museum Sjoel Elburg een solide basis kunnen bieden.

De bankrekening is:
NL83 ABNA 0533047919 tnv Stichting Vrienden Synagoge Elburg

Aanmelden

Vermeld bij aanmelding alstublieft uw volledige naam, adres, postcode, woonplaats, e-mail (voor de nieuwsbrief).
De minimum jaarcontributie bedraagt € 25,- 
We zien uit naar uw aanmelding, zodat we Museum Sjoel Elburg een solide basis kunnen bieden.

De bankrekening is:
NL83 ABNA 0533047919 tnv Stichting Vrienden Synagoge Elburg

  *Volledige naam:

  *Adres:

  *Postcode:

  *Woonplaats:

  *Telefoonnummer:

  *E-mail:

  *Bedrag:

  Ik machtig de Stichting Vrienden Museum Sjoel Elburg dit bedrag elk jaar automatisch af te schrijven van mijn rekening

  (IBAN) NL:

  Ruimte voor opmerkingen: