Cursussen Bijbels Hebreeuws in Museum Sjoel Elburg

Dit najaar biedt Museum Sjoel Elburg weer cursussen Bijbels Hebreeuws aan.
Opgave bij voorkeur via e-mail cursussen@sjoelelburg.nl , bij de heer H. Kuiper (t. 0525 652879) of schriftelijk aan Museum Sjoel Elburg Graaf Hendriksteeg 2 8081 CH Elburg.
Er geldt een maximum van 20 deelnemers.

De opzet van de cursussen is om deelnemers in vier jaar op een niveau te brengen dat zelfstandig teksten uit de Tora kunnen worden vertaald. De Tora (de eerste vijf boeken van Mozes in het Oude Testament) is oorspronkelijk geschreven in het Bijbels Hebreeuws. Het totale cursuspakket bestaat uit acht modules, die in vier jaar (januari tot april en september tot begin december) worden aangeboden.
Een module bestaat uit zes lesavonden van 19.30 – 22.00 uur die om de twee weken worden gegeven in de Museum Sjoel Elburg, Graaf Hendriksteeg 2, 8081 CH Elburg. De kosten per module bedragen € 120,00 (huidig prijsniveau) incl. studiematerialen en koffie/thee.

Module 1 omvat schrift- en klankleer van het Hebreeuwse alfabet, de totstandkoming van de Hebreeuwse Bijbeltekst, en de geschiedenis en achtergronden van de taal van het oude Israël.
Deze cursus begint op maandag 1 oktober a.s.

Daarnaast wordt module 7 aangeboden. De cursist heeft de grammatica grotendeels verwerkt en begint nu aan het echte vertaalwerk. Wie meent voldoende kennis van het oude Hebreeuws verworven te hebben kan gerust instromen.
Deze cursus begint op donderdag 13 september a.s.

De cursussen worden gegeven door mevrouw dr. A.E.M.A.van Veen-Vrolijk. Zij studeerde Semitische talen en cultuur aan de Universiteit Leiden en archeologie aan de universiteit van Jeruzalem. Zij promoveerde op een onderzoek naar de oudste Sefardisch-Joodse vertalingen van het boek Ruth.
Speciaal voor Museum Sjoel Elburg ontwikkelde zij de modules voor cursuspakket.