Cursussen Bijbels Hebreeuws in Museum Sjoel Elburg

Komend najaar 2019 starten bij Museum Sjoel Elburg weer cursussen Bijbels Hebreeuws. In Bijbels Hebreeuws Module 1 staat de schrift- en klankleer van het Bijbels Hebreeuws centraal; in Module 3 wordt vooral gewerkt met het Hebreeuwse werkwoord.

Bijbels Hebreeuws Module 1

In deze eerste module staat de schrift- en klankleer van het Bijbels Hebreeuws centraal. Je leert het Hebreeuwse alfabet, de letters herkennen en de uitspraak ervan. In het moduleboek wordt de besproken stof uitvoerig uitgelegd. Bij elk onderwerp dat behandeld wordt horen meerdere oefeningen die je kunt maken. Het maken van deze oefeningen is niet verplicht, maar helpt wel om de besproken stof goed te begrijpen en eigen te maken. Aan het einde van deze beginmodule is de cursist in staat om Hebreeuwse woorden of korte zinnetjes op te lezen en uit te spreken. Veel woorden hiervan - zoals eigennamen, plaatsnamen en bekende Bijbelse begrippen – zal je al gauw herkennen.

Naast schrift- en klankleer komen ook achtergronden van de Hebreeuwse Bijbel aan de orde, zoals onder meer de geschiedenis en ontwikkeling van de Hebreeuwse taal, kenmerken en eigenschappen ervan en de ontwikkeling van het Hebreeuwse schrift.

Deze module vormt het begin van een cursus die in totaal acht modules omvat. Aan het einde van de gehele cursus van acht modules ben je in staat om de tekst van de Hebreeuwse Bijbel (het Oude Testament) te lezen en kun je ook teksten van een gemiddelde moeilijkheidsgraad vertalen. Het uitgebreide oefenmateriaal, behorend bij de gehele cursus, maakt dat de cursist voldoende kan oefenen met wat tijdens de cursusavonden aan de orde komt. De lessen zijn zeer toegankelijk en goed te volgen voor eenieder die de Hebreeuwse taal graag wil leren.

Docent: mw. dr. A.E.M.A. Sneller-Vrolijk
Deelnemers: minimaal 10, maximaal 20
Tijd: 6 donderdagavonden van 19:30-22:00u: 19 september, 3, 17, 31 oktober, 14 (onder voorbehoud) en 28 november 2019
Locatie: Studie- en documentatiecentrum van Museum Sjoel Elburg
Cursusgeld: € 120,- (inclusief lesmateriaal en consumpties)
Opgeven: cursussen@sjoelelburg.nl

Bijbels Hebreeuws Module 3

In deze vervolgcursus staat de eerste kennismaking met het Hebreeuwse werkwoord centraal. Dit sluit aan op de inhoud van module 2 waarin een begin met vormleer werd gemaakt en met name naamwoorden, lidwoord, persoonlijk voornaamwoord en voorzetsels aan de orde kwamen. Als vervolg hierop gaat het in module 3 vooral om het werkwoord: de vervoegingen, vormen en de vertaling hiervan. Daarnaast wordt een begin gemaakt met het vertalen van eenvoudige zinnen of korte tekstdelen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van oefenmateriaal dat bij de cursus hoort.
Ieder die een basiskennis heeft van schrift- en klankleer van het Bijbels Hebreeuws en ook de eerste (voornoemde) beginselen van vormleer kent, kan instromen in deze 3e module Bijbels Hebreeuws.

Docent: mw. dr. A.E.M.A. Sneller-Vrolijk
Tijd: 6 maandagavonden van 19:30-22:00u: 23 september, 7 en 21 oktober, 4 en 18 november en 2 december 2019
Locatie: Studie- en documentatiecentrum van Museum Sjoel Elburg
Cursusgeld: € 120,- (inclusief lesmateriaal en consumpties)
Opgeven: cursussen@sjoelelburg.nl