Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Cursus “Messiasverwachting in het Jodendom”

Het geloof in de komst van de Messias is een grondgedachte in het Joodse denken. Deze gedachte heeft door de eeuwen heen zo sterk geleefd dat hij, als een van de dertien geloofsartikelen van de Middeleeuwse Joodse geleerde Maimonides, binnen het Jodendom zelfs een belijdend karakter gekregen heeft. Maimonides beleed vol overtuiging: “Ik geloof met een oprecht geloof in de komst van de Messias, en ook al toeft hij, ik zal dagelijks op zijn komst wachten.”

De verwachting van de komst van de Messias en/of van de messiaanse tijd is binnen het Jodendom een grondgedachte, omdat het Jodendom bijbels-lineair denkt. Dat wil zeggen: men gelooft in schepping en voltooiing. Men gelooft dat de Heer, die de aarde in het aanzijn geroepen heeft, de geschiedenis ook tot zijn doel of voleindiging zal brengen. In dat proces van voltooiing speelt de Messiasverwachting tot op de dag van vandaag een fundamentele rol.

In een cursus, die op drie dinsdagavonden zal worden gehouden, geven we aandacht aan: – Messiaanse beloften in de Tenach (het Oude Testament) – Messiasverwachting binnen het Jodendom – Messiaanse gestalten (personen) in Tenach en Jodendom

In Januari 2019 wordt deze cursus nogmaals aangeboden.

In de cursus, die op drie woensdagavonden zal worden gehouden, geven we aandacht aan:
– Messiaanse beloften in de Tenach (het Oude Testament)
– Messiasverwachting binnen het Jodendom
– Messiaanse gestalten (personen) in Tenach en Jodendom

Doelgroep: Ieder die belangstelling heeft voor het Jodendom en zich daarin wil verdiepen.

Docent: Drs. Kees van den Boogert

Lesmateriaal: Deelnemers wordt verzocht een Bijbel mee te nemen. Een reader wordt uitgereikt.

Tijd: 3 dinsdagavonden van 19.30 -21.30 uur, op 30 oktober en 13 en 27 november.
Cursusgeld: 30,- (inclusief consumpties en lesmateriaal
Locatie: Educatiecentrum van Museum Sjoel Elburg, Graaf Hendriksteeg 2

Opgave: H. Kuiper, cursussen@sjoelelburg.nl