Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Antisemitisme vóór de christelijke jaartelling

Antisemitisme oftewel Jodenhaat komen we al in de Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament, tegen. Het hele boek Esther is er bijvoorbeeld aan gewijd.
Daarom zal er parallel aan de tentoonstelling ‘Christendom en Antisemitisme’, die van 7 september 2017 t/m 6 januari 2018 in Museum Sjoel Elburg wordt gepresenteerd een cursus worden gegeven over de joodse feesten waarin aan antisemitisme aandacht word geschonken.

Ter gelegenheid van de tentoonstelling schreef Bart Wallet een gelijknamige publicatie.
Het boek is een uitgave van het Boekencentrum en Museum Sjoel Elburg. Het boek, dat binnenkort in de museumwinkel verkrijgbaar is, kost € 12,99 (inclusief BTW, exclusief verzendkosten).

Het gaat om de volgende feesten:

  • Chanoeka
  • Purim
  • De Sederavond (Pesach)

De cursus wordt gegeven door drs. Kees van den Boogert en wel op de woensdagavonden 20, 27 september en 4 oktober a.s. van 19.30 – 21.30 uur in Museum Sjoel Elburg, Graaf Hendriksteeg 2 te Elburg
De kosten bedragen € 30,00 incl. koffie / thee.

De cursus wordt ondersteund door PowerPointpresentaties.
Bij voldoende belangstelling zal de cursus worden herhaald op 8, 15 en 22 november.

Opgave per email cursussen@sjoelelburg.nl of eventueel telefonisch
bij de heer H. Kuiper T. 0525-652879.