Beeldverslag verbouw en herinrichting Museum Sjoel Elburg

Nadat het bestuur van de Stichting Sjoel Elburg in het afgelopen jaar met succes druk is geweest met de noodzakelijke fondsenwerving is in november 2017 daadwerkelijk begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden: vrijwilligers ‘stripten’ in hoog tempo het inmiddels aangekochte pand Zuiderwalstraat 11. De enthousiaste equipe van Reijer Spaan bestond naast de naamgever uit Tom Bergstra, Jetze Kuipers, Gerard van der Laan, Klaas van der Linde, Rijk van de Poll, Wim Schenk en Tony Zoet en Jan de Zwaan. Vol ongeduld hebben deze vrijwilligers daarna moeten wachten op de start van de aannemers Prins Bouw en Hulst Flier.

Toen de zeer succesvolle tentoonstelling Christendom en antisemitisme op zaterdag 6 januari jl. om 17.00 uur haar deuren sloot, is direct begonnen met de ontmanteling ervan. Twee uur later waren alle tentoonstellingsborden en bruiklenen ingepakt in ‘noppenfolie’ en was er van de tentoonstelling weinig meer over..

Op maandag 8 januari jl. hebben zo’n vijftien vrijwilligers waaronder de dames Marry van de Poll, Frederieke Jeletich, Willy Kruithof, Bep de Waard en Greet van Oosten de museumwinkel, de permanente tentoonstelling in de vml. synagoge en de zaal voor wisseltentoonstellingen zoveel mogelijk ontruimd. De meest waardevolle museale objecten maar ook beeldschermen, touchscreens, pc’s en dergelijke zijn ingepakt in bananendozen en inmiddels opgeslagen in een beveiligde kelder onder het gemeentekantoor in Oostendorp. Alle bruiklenen van het Joods Historisch Museum zijn tijdelijk naar Amsterdam verhuisd.

Inmiddels is er ook in Graaf Hendriksteeg 2 het een en ander gesloopt.

De opbouw op weg naar de feestelijke opening op woensdag 6 juni 2018 kan beginnen!

9 december 2017
De werkzaamhesden zijn eindelijk begonnen. Dat moet gevierd worden!

10 december 2017
Het strippen van Zuiderwalstraat 11 verloopt in hoog tempo

8 januari 2018
Er kan perfect worden geschaft....

8 januari 2018
Ook de vrouwengalerij moet het ontgelden. Op de voorgrond mw. F. Jeletich, daarachter mw. De Waard-Ruijs.

6 januari 2018
 6 januari 2018 het inpakken van de tentoonstellingsborden wordt ter hand genomen.

8 januari 2018
Ook de permanente tentoonstelling wordt ontmanteld i.v.m. het leggen van nieuwe vloerbedekking. De heren Kuipers en Spaan in actie.

9 januari 2018
In verband met de noodzakelijke asbestsanering wordt op dinsdag 9 januari een steiger geplaatst in de Zuiderwalstraat.

8 januari 2018
 De beide voorzitters, de heren Van Ledden en Van der Linde, toveren de bestuurskamer om tot een heuse 'schaftkeet'.

8 januari 2018
De bijna lege 'schatkamer'.

11 januari 2018
 Ook worden de benodigde containers afgeleverd. Het wordt erg vol in de Graaf Hendriksteeg.

Beeldverslag verbouw en herinrichting Museum Sjoel Elburg (vervolg)

Vanzelfsprekend zijn de werkzaamheden in week 3 (15 t/m 21 jan.) voortvarend ter hand genomen. We mogen hopen dat de opbouw van een en ander net zo succesvol verloopt als nu de sloop. Naast allerlei kleiner sloopwerkzaamheden , waarbij Reijer Spaan en z’n mannen weer hun beste beentje(s) hebben voorgezet, zijn er deze week drie grote, opvallende activiteiten geweest, die onze aandacht verdienen:

Ten eerste is het asbest op pand Zuiderwalstraat 11 gesaneerd

Ten tweed zijn de zware eiken balken met heuse sleutelstukken vervangen door een ingenieus metalen frame (gemaakt in de werkplaats van HUMARBO MACHINERY B.V. te Vaasen). Hierdoor krijgt de nieuwe entree veel meer hoogte. Het plaatsen van het frame kwam heel precies maar gelukkig werden onze vrijwilligers hierbij geassisteerd door de professionals van Prins Bouw.

En ten derde zijn de wanden tussen de vml. entree en filmzaal èn tussen filmzaal en pand Zuiderwalstraat 11 gesloopt. Nu krijgt men een goede indruk van de beoogde ruimte in onze nieuwe publieksruimte. Die laatste muur (tussen filmzaal en ZWS 11) was een authentiek ‘driedelig type’ : voorzetwand, een oude scheefstaande bakstenen muur en weer een voorzetwand. De tussenruimte tussen de wanden was hier en daar volledig opgevuld met cement. Maar onze vrijwilligers hebben met behulp van een kango (oftewel breekhamer) ook deze hindernis overwonnen.

Nu resten nog een paar kleinere sloopwerkzaamheden en dan kan worden begonnen met de opbouw.

Op maandag 15 januari vond de asbestsanering ZWS 11 plaats. Aan het eind van de dag was dit klusje al weer geklaard. De dakspanten zijn daarna afgedekt met een groot zeil.

De zware eiken balken worden gedemonteerd, op een kar geladen en keurig opgeslagen op de werf van Prins Bouw 't Harde.

Met man en macht worden twee metalen balken naar binnen gemanoeuvreerd…

 Nadat alles deugdelijk was ‘gestempeld’ werden de tussenmuren gesloopt. Werknemer Jelmer slecht het laatste stukje muur tussen entree en filmzaal.

Ter vervanging van de zware balken is een metalen frame bedacht, dat in onderdelen wordt aangeleverd.

…en met een bouwliftje op de juiste plaats (doorgang naar nieuwe filmzaal) getild.

De vrijwilligers Spaan en Zoet laten zich niet onbetuigd. De muur tussen oude en nieuwe filmzaal legt het loodje.

Het metalen frame is met vereende krachten aangebracht tegen het plafond. Er is nauwelijks verlies van hoogte.

Het bouwliftje wordt professioneel bediend door onze eigen ‘kraandrijver’ Jetse Kuipers.

 Er komt een heel merkwaardige, gelaagde muur te voorschijn. Zo’n authentiek stukje metselwerk kom je alleen in de oude vesting tegen.

Beeldverslag verbouw en herinrichting Museum Sjoel Elburg (vervolg)

Beeldverslag verbouw en herinrichting Museum Sjoel Elburg vervolg 2
Was er in het verslag van vorige week nog sprake van een handmatig te bedienen bouwliftje, op maandag 22 januari is groter materieel ingezet. Dat was nodig om de aanzienlijke stormschade (18 januari) te herstellen.

Verder zijn er weer tal van werkzaamheden verricht: het dak van pand ZWS is beschoten en aan het eind van de week voorzien van de nodige panlatten. De pannen liggen klaar. Het toekomstige filmzaaltje kan er weer langere tijd tegen met een nieuw dak en nieuwe zinken goten.

Verder is o.a. een begin gemaakt met het verwijderen van de betonnen vloer in pand GHS 2. Dit was nodig om de poeren te kunnen maken voor de metalen kolommen, die het frame moeten ondersteunen. Op vrijdag 26 januari bleek dat er nog een vervelende klus was en wel het verwijderen van het linoleum. Omdat volgende week de vloer wordt verwijderd i.v.m. de aanleg van vloerverwarming moet het linoleum eerst worden weggehaald. Het mag namelijk niet samen met de restanten van de betonnen vloer worden ‘gestort’. Manmoedig hebben Wim Schenk en Reijer Spaan een begin gemaakt !

De fotograaf van dit beeldverslag heeft overigens horen fluisteren dat dankzij die immense inzet van onze vrijwilligers de werkzaamheden sneller verlopen dan gepland. Waarvan acte!

Misschien moet de openingsdatum worden aangepast?

Dat is pas een hoogwerker.

De stormschade wordt deskundig hersteld.

De poeren kunnen worden gestort...

Het dakbeschot zit er op.

De heren Schenk (links) en Spaan bezig met een heel vervelend karwei.

 Nu de Oudhollandse pannen nog...

Beeldverslag verbouw en herinrichting Museum Sjoel Elburg (vervolg)

In het vorige verslagje was al spraken van het verwijderen van de betonnen vloer. Dit is nodig i.v.m. de aanleg van vloerverwarming. Op maandag 29 januari werd hiervoor gebruik gemaakt van een zgn. slooprobot, die in hoog tempo korte metten maakte met de vloer. Alleen ging dat gepaard met veel lawaai en gebeuk, zodanig dat een buurvrouw in paniek meldde dat bij haar de kopjes uit de kast trilden. Exit slooprobot!

Op woensdag daarop werd een ander ‘masjien’ ingezet en die wist ook van wanten. De vloer verdween in brokstukken in de (zoveelste) container. Donderdag 1 februari lag de vloer er uit. Vrijdag moest er nog een behoorlijke laag grond (met stenen en resten van oudere fundering) worden verwijderd. En weer storten onze vrijwilligers – soms enigszins gewond en wel – zich met bewonderenswaardige ijver ook op dit karwei!

Intussen was het dak van pand Zuiderwalstraat weer gedekt met pannen, die tijdens de talloze buien direct dienst konden doen.

De slooprobot's morgens om 09.00 uur

Om 12.00 uur: exit slooprobot

Met een ander apparaat ging het ook.. de vloer ligt er uit !

Zuiderwalstraat 11 onder de pannen...

Beeldverslag verbouw en herinrichting Museum Sjoel Elburg (vervolg)

Tijdens deze week (5 t/m 11 februari) is o.a. hard doorgewerkt aan de vloer. Nadat eerst een laag grond was verwijderd werd een flinke hoeveelheid isolatiemateriaal aangebracht met daarop meerdere lagen betonijzer. Op vrijdag de negende verscheen om 13.00 uur een grote betonmixer in de vesting.

Na enige heen en weer gedraai zag de chauffeur kans met de vrachtauto achteruit de Graaf Hendriksteeg in te rijden. Totaal 21 kuub beton werd via twee betonmixers en een betonpomp in het museum gespoten. Het resultaat is een prachtige, nieuwe, egale vloer. En dat alles onder toezicht van de vrijwilligers Spaan en Zoet, die zich ter plaatse afvroegen wie deze vloer er ooit weer uit zouden gaan halen? Voor de overige vrijwilligers was er deze week helaas nauwelijks werk.

Intussen zijn ook de werkzaamheden aan het dak van pand Zuiderwalstraat 11 afgerond: de pannen zijn gelegd en aangesmeerd en nieuwe goten aangebracht. De steigers in steeg en tuin konden worden verwijderd. In het pand zelf zijn de zolderbalken inmiddels zo’n 40 cm verhoogd en is begonnen met het leggen van de zoldervloer.

Voordat de isolatievloer aangebracht kan worden moeten eerst talloze leidingen worden gelegd.

Daarna is de isolatievloer aan de beurt...

Via de betonmixer wordt de betonmortel in een pomp overgeheveld...

... en voldoende betonijzer !

 ... en in het museum gespoten. De heren Zoet (links) en Spaan houden alles goed in de gaten.

Het kost enige moeite om achteruit de Graaf Hendiksteeg in te rijden.

Het uiteindelijke resultaat!