Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Vriendenbestuur Sjoel zoekt coördinator vrijwilligers en secretaris

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Museum Sjoel Elburg zoekt op korte termijn een coördinator vrijwilligers en een secretaris. De Stichting Vrienden van Museum Sjoel Elburg ondersteunt Museum Sjoel Elburg - een verhalenmuseum over het (on)gewone dagelijkse leven van Joodse families die vanaf 1700 in Elburg hebben gewoond.

Twee leden van het Vriendenbestuur zijn per 1 augustus 2023 aftredend:

Rijk van de Poll
Rijk van de Poll is coördinator van de vrijwilligers en zorgt voor de indeling van de suppoosten, zodat de bezoekers van ons museum van dinsdag tot en met zaterdag gastvrij ontvangen kunnen worden.

Harry de Jonge
Harry de Jonge vervult de functie van secretaris. Hij bereidt in overleg met de voorzitter de vergaderingen voor, is het eerste aanspreekpunt van het bestuur, stelt het bestuurlijk jaarverslag samen, en houdt de ledenadministratie bij.

Vacatures
Vanwege het vertrek van beide bestuursleden worden enthousiaste gegadigden gezocht die hun schouders willen zetten onder de mooie taak om Museum Sjoel Elburg in stand te houden.

Taak
De bestuurders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid van de Stichting Vrienden. Wij vergaderen gebruikelijk vijf avonden per jaar. Voor hun werkzaamheden ontvangen de bestuursleden geen beloning.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Harry de Jonge, telefonisch bereikbaar onder nummer: 06 - 53 22 44 59.
Als u belangstelling heeft voor één van beide bestuursfuncties, dan zien wij uw brief met een kort cv graag voor 10 maart a.s. tegemoet. Ons e-mailadres: vrienden@sjoelelburg.nl