Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Vacature secretaris

De secretaris van ons bestuur, Tom Bergstra, heeft tot onze spijt aangegeven dat hij eind 2018 wil stoppen als bestuurslid van de Sjoel.

Na het afscheid van Theo van Ledden krijgen we hiermee een tweede bestuurswissel in korte tijd. Ook Tom heeft zich de afgelopen jaren buitengewoon ingezet om de Sjoel draaiende te krijgen en te houden. Hij heeft daarin zowel organisatorisch als inhoudelijk een groot aandeel gehad. Gelukkig blijft hij deel uitmaken van de tentoonstellingscommissie.

Wij willen graag zo spoedig mogelijk een nieuwe secretaris benoemen zodat Tom deze kan inwerken.
Wij zoeken daarom een nieuw bestuurslid, tevens secretaris (m/v).

De secretaris heeft een belangrijke rol in het bestuur. Hij bereidt de vergaderingen van het bestuur voor, werkt deze uit en neemt overige secretariaatswerkzaamheden voor zijn rekening. Ook vertegenwoordigt hij samen met de voorzitter Museum Sjoel Elburg naar buiten toe.

Waar dat mogelijk is ondersteunen de andere bestuursleden de secretaris; zo worden bijv. de notulen van de vergaderingen gemaakt door de 2e secretaris. Ook het bestuur van de Stichting Vrienden neemt taken voor haar rekening.

Sjoel Elburg staat er, met de laatste verbouwing en herinrichting net achter de rug, goed voor; alles is tip top in orde. De secretaris zorgt er samen met de andere bestuursleden voor dat het een prachtig museum blijft dat ook in de toekomst veel bezoekers weet te trekken.

Hebben jullie interesse in deze mooie functie? Laat het ons dan weten.

Ook vinden wij het fijn als jullie ons attent willen maken op een collega-vrijwilliger of op iemand uit jullie kennissenkring die je geschikt lijkt.

Reacties kunnen jullie sturen naar onze voorzitter, ds. J. Swager, Veldweg 2, 8085 AW Doornspijk, tel. 0525 – 662272, jswager@filternet.nl ; graag voor dinsdag 10 juli a.s.