Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Penningmeester nodig binnen bestuur Stichting Vrienden van Museum Sjoel Elburg

Binnen het bestuur van de Stichting Vrienden van Museum Sjoel Elburg is een vacature voor penningmeester. De penningmeester is samen met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het beleid en bestuur van de Stichting Vrienden van Museum Sjoel Elburg en primair verantwoordelijk voor het financiële beleid van de stichting.

De penningmeester:

  • Beheert de geldmiddelen
  • Verzorgt de administratie van de inkomsten en uitgaven
  • Int de donaties
  • Betaalt nota’s en beheert de bankrekening
  • Draagt in samenspraak met de secretaris zorg voor de ledenadministratie
  • Stelt het financieel jaarverslag op en de toelichting op de jaarrekening

Wij vergaderen doorgaans zes avonden per jaar. De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

Interesse?
Heeft u interesse? Dan is onze huidige penningmeester, Rianne van Mourik. graag bereid u meer over haar functie te vertellen. Haar telefoonnummer: 06 - 13 32 34 95. Op maandag en vrijdag is zij alleen ‘s avonds bereikbaar tussen 19.00 uur en 21.00 uur. De andere doordeweekse dagen kunt u ook overdag contact met haar opnemen

Vragen?
Bij afwezigheid van Rianne is Harry de Jonge, secretaris van de Stichting Vrienden van Museum Sjoel Elburg, graag bereid belangstellenden meer te vertellen over het bestuurswerk in het algemeen en het penningmeesterschap in het bijzonder. Telefoon: 06 - 53 22 44 59. Mailen kan ook: vrienden@sjoelelburg.nl.

Kent u iemand anders die mogelijk geïnteresseerd is? Mogen wij u dan met klem vragen om de vacature onder de aandacht te brengen van iemand uit uw naaste omgeving die mogelijk interesse heeft? Om ons werk als vriendenbestuur goed en verantwoord te kunnen (blijven) doen kan een penningmeester niet gemist worden.