Mazzel Tov in De Voord

Op maandag 28 november jl. is de documentaire MAZZEL TOV, verhalen over joods leven op de Noordwest-Veluwe gepresenteerd in verpleeghuis De Voord te Elburg. De recreatiezaal was overvol met cliënten en begeleiders maar ook met allerlei andere genodigden zoals wethouders uit Elburg en omringende gemeenten, met vertegenwoordigers van plaatselijke culturele

Lees verder

Interview in Lambertus

In verband met de presentatie van de documentaire MAZZEL TOV, verhalen over joods leven op de Noordwest-Veluwe is Bep de Waard - Ruijs dinsdag 22 november jl. geïnterviewd door Ruben van der Scheer van TV Gelderland. Het gefilmde vraaggesprek vond laatst de stijlvolle Lambertuskerk aan de Zuiderzeestraatweg, midden in Oldebroek.

Lees verder

Onder de indruk

Op vrijdag 11 november jl. brachten de leden van de fractie ( Benny Bosman, Arie van Dijk en Erik Jansen) en de steunfractie (Maaike van Esch en Michiel van Putten) van de Christen Unie van de gemeente Elburg een bezoek aan Museum Sjoel Elburg, alwaar ze gastvrij werden ontvangen door

Lees verder

Driehonderd vijfenzeventig duizend euro

Op woensdag 9 november 2016 zijn er twee voor Museum Sjoel Elburg zeer belangrijke besluiten genomen. ’s Middags vergaderden Provinciale Staten van Gelderland in Arnhem. Tijdens deze begrotingsvergadering stond onderstaand voorstel van het College van Gedeputeerde Staten op de agenda: ‘In de voorjaarsnota 2015 hebben uw Staten met het aannemen

Lees verder