Wall of Fame

Enige tijd geleden kreeg het secretariaat een mailtje van Carla Keijzer, communicatiemedewerker van de Museumvereniging. Ze vroeg of Museum Sjoel Elburg wilde meewerken aan een heel bijzonder project, te weten de productie van een Wall of Fame, bestaande uit 35 gefilmde portretjes van vrijwilligers, die actief zijn bij musea, verspreid

Lees verder

Overhandiging bidboek

Op woensdag 28 september 2016 reisde een delegatie van Museum Sjoel Elburg af naar het Huis der Provincie in Arnhem om aan mevr. J. Meijers, gedeputeerde voor Cultuur en Erfgoed, een eerste bidboek Uitbreiding, verbouw en herinrichting Museum Sjoel Elburg te overhandigen. In juni had het bestuur van het museum

Lees verder

Schenking

Onlangs ontving Museum Sjoel Elburg een waardevolle schenking van mevrouw H. Kapteyn - Caron uit Velp, bestaande uit onder andere twee chanoukia, een menora, een Estherrol, een sjofar en een gebedsmantel. Deze voorwerpen zijn ooit verzameld door haar schoonvader, ds. Cornelis Kapteyn (1895 – 1965), ‘predikant voor het contact met

Lees verder

Bezoek directeur Joods Historisch Museum

Op uitnodiging van het bestuur van Museum Sjoel Elburg bracht dr. E. Schrijver, directeur van het Joods Historisch Museum te Amsterdam op dinsdag 27 september 2016 een bezoek aan ‘het zusje’ in de voormalige synagoge van Elburg ! Het was voor beide parijen een plezierige eerste kennismaking. Na overleg in

Lees verder