Kabaal maken tijdens workshops

Tijdens de Gelderse Museumdag op zaterdag 22 oktober jl. bezochten maar liefst ruim honderd belangstellenden Museum Sjoel Elburg. Om 12.00 uur en 15.00 uur verzorgden Marijke Weterholt en Jetse Kuipers, leden van de werkgroep educatie, workshops. De aanwezige kinderen en (groot)ouders kregen aan de hand van leskoffers met objecten interessante

Lees verder

Verslag van het bezoek van de CDA fractie Provinciale Staten Gelderland

Op woensdag 12 oktober heeft een delegatie van de CDA Statenfractie Gelderland samen met twee raadsleden een bezoek gebracht aan museum Sjoel te Elburg. Aanleiding is de overhandiging van een bidboek, dat is aangeboden aan de Provincie om een uitbreiding van het museum mogelijk te maken. De heer Theo van

Lees verder

Huisstijl en website

Vooruitlopend op de uitbreiding en herinrichting van Museum Sjoel Elburg, die begin 2018 (hoogst waarschijnlijk)plaats vinden, zijn nu al de huisstijl en de website vernieuwd. Voordat de huisstijl kon worden aangepast zijn eerst de namen van beide stichtingen middels een notariële akte veranderd in Stichting Museum Sjoel Elburg en Stichting

Lees verder

Unieke kans voor uniek museum

Plannen voor uitbreiding, verbouw en herinrichting van Museum Sjoel Elburg Op vrijdag 6 juni 2008 is Museum Sjoel Elburg geopend door de Commissaris van de Koningin van Gelderland, de heer C. Cornielje, en opperrabbijn B. Jacobs. Sinds de opening ontvangt Museum Sjoel Elburg boven verwachting veel bezoekers. In plaats van

Lees verder