Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 11.00 tot 17.00 uur

Antisemitisme vóór de christelijke jaartelling

Antisemitisme oftewel Jodenhaat komen we al in de Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament, tegen. Het hele boek Esther is er bijvoorbeeld aan gewijd.
Daarom zal er parallel aan de tentoonstelling ‘Christendom en Antisemitisme’, die van 7 september 2017 t/m 6 januari 2018 in Museum Sjoel Elburg wordt gepresenteerd een cursus worden gegeven over de joodse feesten waarin aan antisemitisme aandacht word geschonken.

Het gaat om de volgende feesten:

  • Chanoeka
  • Purim
  • De Sederavond (Pesach)

De cursus wordt gegeven door drs. Kees van den Boogert en wel op de woensdagavonden 13, 20 en 27 september a.s. van 19.30 – 21.30 uur in Museum Sjoel Elburg, Graaf Hendriksteeg 2 te Elburg
De kosten bedragen € 30,00 incl. koffie / thee.

De cursus wordt ondersteund door PowerPointpresentaties.
Bij voldoende belangstelling zal de cursus worden herhaald op 8, 15 en 22 november.

Opgave per email cursussen@sjoelelburg.nl of eventueel telefonisch
bij de heer H. Kuiper T. 0525-652879.